Tillbaka till Aktuellt
14.1.2021

Pensionsskyddscentralen (PSC) belönar årligen en förtjänstfull pro gradu-avhandling. Priset är värt 2 000 euro. Är det din avhandling som får priset i år?

Priset ges för en avhandling med ett tema som är intressant ur pensionsperspektiv och med ett högklassigt utförande.

Pensionsskyddet kan studeras inom många olika läroämnen och ur mycket olika perspektiv.  Priset kan sökas av såväl samhällsvetare, humanister som matematiker.

–Vi hoppas på många goda förslag också i år, säger Susan Kuivalainen, chef för PSC:s forskningsavdelning.

Ansökningarna om pro gradu-priset ska lämnas in per e-post till adressen tutkimus(at)etk.fi senast 1.3.2021. Mottagaren offentliggörs i maj.

I fjol gick priset till Jussi Karhunen från Tammerfors universitet. I sin avhandling pro gradu studerade Karhunen hur intresseorganisationerna för unga personer påverkade 2017 års pensionsreform.

Bild: Gettyimages

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.