Ajankohtaislistaus
7.1.2019

ETK.fi:n Muiden maiden eläkejärjestelmät –osioon on lisätty päivitetty kuvaus Kanadan eläkejärjestelmästä.

Kanadan eläkejärjestelmä koostuu CPP- ja QPP-työeläkejärjestelmistä sekä asumiseen perustuvasta OAS-kansaneläkejärjestelmästä. Työeläkejärjestelmiä on uudistettu merkittävästi vuoden 2019 alussa. Pääosa muutoksista tulee kuitenkin voimaan vähitellen.

Suurin muutos on työeläkkeen tason nosto nykyisestä 25 prosentista vähitellen 33 prosenttiin, jonka lisäksi eläkkeen perusteena olevien tulojen ansiokattoa nostetaan 14 prosentilla vuoteen 2025 mennessä. Eläkkeiden korotukset rahoitetaan nostamalla peruseläkemaksuja nykyiseltä 9,9 prosentin tasolta 11,9 prosenttiin portaittain vuoteen 2023 mennessä. Vanhan ja uuden ansiokaton välillä maksu on 8 prosenttia. Korotetut etuudet rahoitetaan rahastointiperiaatteella, jonka vuoksi uusien sääntöjen mukaiset korotetut etuudet ovat täysimääräisesti voimassa vasta noin 40 vuoden kuluttua.

Myös perhe-eläketurvan leskeneläkkeen saamisedellytyksiä helpotetaan ja tasoa parannetaan alle 45-vuotiaiden leskien kohdalla. Muutokset tulevat voimaan heti vuoden 2019 alussa.

Lue tarkemmin Kanadan eläkejärjestelmästä.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.