Ajankohtaislistaus
31.3.2020

Vuoden 2019 lopussa osittaisella vanhuuseläkkeellä oli 25 000 henkilöä, 6 000 enemmän kuin vuonna 2018. Lähes kaikki ottavat osittaisen vanhuuseläkkeen 50 prosentin suuruisena. Keskimääräinen osittainen vanhuuseläke oli 800 euroa ja mediaani 720 euroa kuukaudessa, käy ilmi Eläketurvakeskuksen tilastoista.

Osittainen vanhuuseläke (ove) korvasi osa-aikaeläkkeen vuonna 2017.

Joka kymmenes 61 vuotta täyttänyt valitsee osittaisen vanhuuseläkkeen. Myös moni hieman vanhempi on ottanut sen ennen vanhuuseläkeikää. Vuosittain osittaisen vanhuuseläkkeen on ottanut reilusti yli 10 000 suomalaista, joten tähän mennessä sitä on maksettu yli 37 000 henkilölle.

Vuoden 2019 lopussa oli voimassa 24 600 osittaista vanhuuseläkettä, 6 000 enemmän kuin vuonna 2018. Yhteensä 10 400 osittaista vanhuuseläkettä on päättynyt.

Osittainen vanhuuseläke vähentää lopullista eläkettä pysyvästi. Nuorimmilla eläkkeeseen oikeutetuilla eli vuonna 1958 syntyneillä keskimääräinen varhennusvähennys oli 123 euroa kuukaudessa.

– Nuorimmilla eläkkeeseen oikeutetuilla varhennusaika on pisimmällään jo kolme vuotta. Vaikka leikkuri pienentää eläkettä yhä enemmän, se ei näytä vaikuttavan käyttäytymiseen, kertoo kehityspäällikkö Jari Kannisto Eläketurvakeskuksesta.

Yhdeksän kymmenestä eläkkeestä on varhennettuja eli alkanut ennen oman ikäluokan eläkeikää. Merkittävä osa eläkkeen valinneista siirtyy vanhuuseläkkeelle heti, kun se on mahdollista.

Kaksi kolmesta jatkoi työssä

Lähes 90 prosenttia osittaisen vanhuuseläkkeen valinneista otti eläkkeensä 50 prosentin suuruisena, jolloin se oli keskimäärin 800 euroa kuukaudessa. Mediaani oli 720 euroa kuukaudessa.

Yli puolet (57 %) eläkkeen valinneista on miehiä. Heitä hakemiseen saattaa kannustaa naisia keskimäärin lyhyempi elinaika ja parempi ansiotaso.

Eläkkeen valinneista reilut kaksi kolmesta jatkoi työssä. Suurin osa työskentelee yksityisellä sektorilla.

– Vaikuttaa siltä, että joka kolmas työssäkäyvistä vähentää työntekoa. Jos downshiftaajat jatkavat työntekoa yli vanhuuseläkeiän, eläke toimii tavoitteiden mukaisesti. Tästä ei ole kuitenkaan vielä tietoa, toteaa Kannisto.

Keskimääräinen työuraeläke reilut 2 000 euroa

Työuraeläke tuli voimaan vuoden 2018 alussa. Viime vuoden loppuun mennessä työuraeläke oli myönnetty yhteensä 64 henkilölle.

Vuonna 2019 alkoi 27 työuraeläkettä, joiden keskieläke oli 2 080 euroa kuukaudessa. Vuoden lopussa oli voimassa 15 työuraeläkettä. Suurin osa eläkkeensaajista on miehiä.

Toistaiseksi työuraeläke on voinut kestää vain joitakin kuukausia ennen vanhuuseläkettä. Jatkossa työuraeläkkeen suosio saattaa nousta vanhuuseläkkeen alaikärajan noustessa.

Mikä osittainen vanhuuseläke?

  • korvasi osa-aikaeläkkeen vuoden 2017 eläkeuudistuksessa
  • antaa 61 vuotta täyttäneelle henkilölle mahdollisuuden ottaa kertyneestä eläkkeestään maksuun neljänneksen (25 %) tai puolet (50 %)
  • vähentää eläkettä pysyvästi 0,4 prosentin kuukausittaisella varhennusvähennyksellä
  • on mahdollista ottaa myös vanhuuseläkkeen alaikärajan jälkeen. Jos osittaisen van-huuseläkkeen ottaa vanhuuseläkkeen alaikärajan jälkeen, siihen lasketaan lykkäyskoro-tus, joka on 0,4 prosenttia jokaiselta lykkäyskuukaudelta.
  • ei liity työaika- tai palkkaseurantaa. Voit olla työtön tai töissä ja nostaa eläkettä.

Mikä työuraeläke?

  • voidaan myöntää vähintään 63-vuotiaalle työntekijälle, joka on syntynyt vuonna 1955 tai sen jälkeen
  • edellyttää vähintään 38 vuoden työuraa rasittavassa ja kuluttavassa työssä
  • edellyttää lääkärinlausuntoa heikentyneestä työkyvystä
  • on määrältään eläkkeen alkamiseen mennessä karttunut eläke
  • maksetaan omaan vanhuuseläkkeen alaikärajaan saakka.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke: uudet eläkelajit 2018–2019

Uudet eläkelajit (Etk.fi-verkkopalvelussa)

Lisätietoja:

Kehityspäällikkö Jari Kannisto, 029 411 2232, jari.kannisto(at)etk.fi

Kuva: Katri Lehtola

Tiedotteen lukuja päivitetty 31.3. klo 10.00: Alkuperäisessä tiedotteessa kerrottiin kolmannessa tekstikappaleessa, että vuoden 2019 lopussa oli voimassa 25 500 osittaista vanhuuseläkettä, 5 000 enemmän kuin vuonna 2018. Todellisuudessa vuoden 2019 lopussa oli voimassa 24 600 osittaista vanhuuseläkettä, 6000 enemmän kuin vuonna 2018.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.