Ajankohtaislistaus
30.11.2022

Vuonna 2021 ensimmäisen työeläkevakuutetun työnsä aloitti 95 000 henkilöä. Määrä kasvoi neljänneksen edellisestä vuodesta ja palasi lähes koronaa edeltävälle tasolle. Palkansaajien työeläkevakuutettu keskiansio oli viime vuonna 3 200 euroa kuukaudessa, käy ilmi Eläketurvakeskuksen palkkatilastoista.

Suomessa työskenteli lähes 2,5 miljoonaa työeläkevakuutettua vuoden 2021 lopussa. Yksityisellä sektorilla töitä teki reilut 1,8 miljoonaa henkilöä ja julkisella sektorilla 700 000.

Vuonna 2021 ensimmäisen työeläkevakuutetun työn aloitti 95 000 henkilöä. Ensikertalaisten määrä kasvoi edellisvuodesta reilun neljänneksen ja palautui lähes koronapandemiaa edeltävälle tasolle.

Valtaosa uusista työeläkevakuutetuista on työuraansa aloittelevia alle 20-vuotiaita nuoria. Elämän ensimmäinen työpaikka löytyy useimmiten yksityiseltä sektorilta.  

– Koronapandemia iski voimakkaasti nuoria työllistäviin aloihin vuonna 2020. Näyttää kuitenkin siltä, että notkahdus korjaantui nopeasti, kertoo tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino Eläketurvakeskuksesta.

Toinen koronavuosi näyttäytyy vuotta 2020 positiivisempana myös palkattomien aikojen eläke-etuuksissa. Vuonna 2021 työttömyysturvaetuuksia maksettiin yhteensä 660 000 henkilölle, yli 200 000 henkilölle vähemmän kuin ensimmäisenä koronavuonna.

Sen sijaan sairauspäivärahaa saaneiden määrä kasvoi, koska tartuntatautipäivärahan määrä kolminkertaistui. Tartuntatautipäivärahaa maksettiin koronaan sairastumisen vuoksi.

Keskiansiot nousivat keskimäärin reilut 3 prosenttia

Vuonna 2021 palkansaajien työeläkevakuutetut ansiot olivat keskimäärin 3 200 euroa kuukaudessa. Mediaani oli vajaat 2 900 euroa.

Keskimääräinen kuukausiansio nousi edellisvuodesta 3,3 prosenttia ja mediaani 3,0 prosenttia. Nousu oli samaa luokkaa sekä miehillä että naisilla.

Sukupuolten välinen palkkaero pysyi ennallaan. Miesten työeläkevakuutettu keskiansio (3 600 €/kk) oli 800 euroa eli runsaan neljänneksen suurempi kuin naisten (2 800 €/kk).

Miesten ja naisten keskiansio oli viime vuonna korkeimmillaan 45–50 vuoden iässä. Naisten keskiansioiden huippu oli 3 500 euroa ja miesten 4 600 euroa kuukaudessa. 

Naisten korkeimpaan tulokymmenykseen pääsi 4 700 euron kuukausiansioilla. Miehillä vastaava raja oli 6 100 euroa.

Valtiolla korkein palkkataso

Keskimääräinen palkkataso on korkein valtiolla ja matalin naisvaltaisella kunta-alalla.

Kunnan työntekijät tienasivat keskimäärin vajaat 2 700 euroa kuukaudessa. Yksityisellä palkansaajien keskiansio oli reilut 3 100 euroa, ja valtiolla vajaat 3 700 euroa kuukaudessa. Sukupuolten välinen palkkaero oli pienin kunta-alalla ja suurin yksityisellä sektorilla.

Yksityisellä sektorilla keskiansiot nousivat edellisvuodesta 3,4 prosenttia, valtiolla 2,4 prosenttia ja kunta-alalla 1,3 prosenttia.

Tilasto kattaa myös epäsäännölliset työt

Eläketurvakeskuksen tilastot perustuvat palkansaajien työeläkevakuutettuihin ansioihin. Niihin lasketaan kaikki työeläkevakuutettu työ, myös epäsäännöllinen, joka voi olla kestoltaan lyhyt tai osa-aikainen. Osa-aikatyötä tekevien määrä vaihtelee toimialoittain, mikä heijastuu myös keskiansioihin.

Tilastokeskuksen Palkkarakennetilaston mukaan kokoaikatyötä tekevien kokonaisansiot olivat viime vuonna keskimäärin 3 700 euroa kuukaudessa. Mediaani oli 3 300 euroa.

Tiedotteen ansiotulot ovat palkansaajia koskevia bruttosummia, ja niihin sisältyy työntekijän eläkemaksu. Tiedot eivät sisällä yrittäjien ansiotuloja.

Julkaisu: Suomen työeläkevakuutetut 2021. Eläketurvakeskuksen tilastoja 13/2022
Suomen työeläkevakuutetut -tilastosivu
Mikä työeläke on? – Työeläke.fi

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.