Ajankohtaislistaus
30.6.2022

Vuonna 2021 työeläkkeitä maksettiin 30 miljardia euroa, josta vanhuuseläkkeiden osuus oli lähes 90 prosenttia. Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keskimääräinen työeläke oli vajaat 1 900 euroa kuukaudessa. Eläkkeelle siirtyneiden naisten eläkkeet ovat keskimäärin reilut 200 euroa suurempia kuin jo eläkkeellä olevien.

Vuonna 2021 alkaneet työeläkejärjestelmän vanhuuseläkkeet olivat keskimäärin 1 841 euroa kuukaudessa. Eläkkeelle siirtyneet miehet saivat eläkettä keskimäärin 2 088 euroa ja naiset 1 607 euroa kuukaudessa.

Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden naisten eläke on reilut 200 euroa suurempi kuin jo eläkkeellä olevien. Ero selittyy iäkkäillä naiseläkeläisillä, jotka tekivät elämäntyönsä pääosin työelämän ulkopuolella.

Miesten osalta siirtyneiden ja jo eläkkeellä olevien vanhuuseläkkeiden välillä ei ole merkittävää eroa. Ikäryhmiä tarkasteltaessa esiin nousevat 75–79-vuotiaat miehet, joiden eläke on keskimäärin muita vanhuuseläkeläisiä suurempi.   

– Suurten ikäluokkien miehillä on parhaat eläkkeet. Heillä oli pitkät ja tasaiset työurat. Lisäksi eläkejärjestelmä oli aikaisemmin anteliaampi: työeläke määräytyi viimeisten työvuosien mukaan, eikä ollut eläkkeitä leikkaavaa elinaikakerrointa, kertoo tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino Eläketurvakeskuksesta.

Työeläkkeensaajia 1,5 miljoonaa

Vuoden 2021 lopussa työeläkettä maksettiin 1,5 miljoonalle henkilölle. Heistä vanhuuseläkeläisiä oli 1,3 miljoonaa.

Vanhuuseläkkeen saajien keski-ikä oli 75 vuotta, ja vanhuuseläkeläisistä hieman yli puolet (55 %) oli naisia.

Vuoden 2021 aikana työeläkkeelle siirtyi 61 500 henkilöä, saman verran kuin edellisenä vuonna. Eniten henkilöitä siirtyi vanhuuseläkkeelle, yhteensä 44 000. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi noin 17 500 henkilöä.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä laski reilut 8 prosenttia edellisestä vuodesta. Määrä oli alhaisin koko 2000-luvulla.

Työeläkkeitä maksettiin 30 miljardia euroa

Vuonna 2021 maksettiin lakisääteisiä eläkkeitä yhteensä 33 miljardia euroa, josta työeläkkeiden osuus oli reilut 30 miljardia euroa.

Yksityisen sektorin osuus työeläkemenosta oli lähes kaksi kolmannesta ja julkisen sektorin reilu kolmannes. Ulkomaille maksettiin 242 miljoonaa euroa työeläkkeitä, mikä oli prosentti työeläkemenosta.

Suurin osa työeläkkeistä, 27 miljardia euroa, maksettiin vanhuuseläkkeinä (88 %). Työkyvyttömyyseläkkeiden osuus oli 6 prosenttia ja perhe-eläkkeiden osuus 6 prosenttia.

Uutisen eläketulot ovat bruttosummia. Tiedot perustuvat Eläketurvakeskuksen (ETK) eläkerekisteriin.

Lisää aiheesta:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.