Tillbaka till Aktuellt
30.6.2022

År 2021 betalades 30 miljarder euro i arbetspensioner, varav ålderspensionernas andel var nära 90 procent. Den genomsnittliga arbetspensionen bland nya ålderspensionstagare var nära 1 900 euro i månaden. Pensionerna för nypensionerade kvinnor är i genomsnitt drygt 200 euro mer än för dem som redan är pensionerade.

År 2021 var beloppet på ålderspensionerna som inleddes i arbetspensionssystemet i genomsnitt 1 841 euro i månaden. De nypensionerade männen fick i genomsnitt 2 088 euro i pension och kvinnorna 1 607 euro i månaden. 

Pensionerna för nypensionerade kvinnor är drygt 200 euro större än för dem som redan är pensionerade. Skillnaden förklaras av ålderstigna kvinnliga pensionärer som till största delen utfört sitt livsverk utanför arbetslivet.  

För männens del finns det vad gäller ålderspensionen ingen betydande skillnad mellan nypensionerade och dem som redan gått i pension. Vid en granskning av åldersgrupper framträder män i åldern 75–79 år, vars pension i genomsnitt är större än andra ålderspensionärers.     

– Män i de stora åldersklasserna har de bästa pensionerna. De hade långa jämna arbetsliv. Dessutom var pensionssystemet tidigare generösare: pensionen fastställdes enligt de sista arbetsåren och det fanns ingen livslängdskoefficient som skar ner pensionerna, säger statistikchef Tiina Palotie-Heino från Pensionsskyddscentralen.

Arbetspensionstagarnas antal 1,5 miljoner

I slutet av år 2021 betalades arbetspension till ca 1,5 miljoner personer. Av dem var 1,3 miljoner ålderspensionärer.  

Ålderspensionstagarnas medelålder var 75 år, och av ålderspensionstagarna var lite över hälften kvinnor (55 %). 

Under år 2021 gick 61 500 personer i arbetspension, lika många som året innan. Flest personer gick i ålderspension, sammanlagt 44 000. I sjukpension gick 17 500 personer. 

Antalet nya sjukpensionstagare minskade från året innan med drygt åtta procent. Antalet var det lägsta på hela 2000-talet.

Arbetspensioner betalades för 30 miljarder euro

År 2021 betalades sammanlagt 33 miljarder euro i lagstadgade pensioner, varav arbetspensionernas andel var drygt 30 miljarder euro. 

Den privata sektorns andel av arbetspensionsutgifterna var nära två tredjedelar och den offentliga sektorns en dryg tredjedel. Till utlandet betalades 242 miljoner euro i arbetspensioner, vilket var en procent av arbetspensionsutgiften. 

Den största delen av arbetspensionerna, 27 miljarder euro, betalades som ålderspensioner (88 %). Sjukpensionernas andel var 6 procent och familjepensionernas andel 6 procent.  Pensionsbeloppen i nyheten avser pension före skatt. Uppgifterna grundar sig på Pensionsskyddscentralens (PSC) pensionsregister.

Läs mer:


Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.