Ajankohtaislistaus
24.10.2023
Kuva: Vesa Laitinen

Eläketurvakeskus (ETK) uudistaa johtamisjärjestelmäänsä perustamalla uuden tietohallintojohtajan tehtävän.

– Tietohallintojohtaja saa antaa panoksensa uusiin tiedon liikkuvuuden ja hyödyntämisen ratkaisuihin, niin työeläkealan sisällä kuin sen ja muun yhteiskunnan välillä. Hänestä odotamme myös lisäresurssia ETK:n tietohallinnon ja digitaalisten palveluiden kehittämisen alueelle, kertoo toimitusjohtaja Mikko Kautto.  

Uusi johtaja saa vastuualueekseen ETK:n rekisteripalveluosaston ja tietohallinto-osaston. Johtaja Katri Raatikainen saa uudeksi vastuualueekseen hallintopalvelut ja sisäisiä kehitystehtäviä. Muutos vaikuttaa myös suunnittelujohtaja Allan Paldaniuksen tehtäviin. Paldanius vastaa jatkossa tutkimuksesta, tilastoista ja suunnittelusta. 

– Työeläkeala on datavaltainen toimiala, jossa uutta teknologiaa hyödynnetään vahvasti. Osastoistamme juuri rekisteripalvelut ja tietohallinto ovat digitalisaatiossa avainasemassa. Vastuualueiden järjestelyillä mahdollistamme myös suunnittelujohtajan työpanoksen kohdentumista eläkeuudistuksen mukanaan tuomaan selvitystyöhön, kertoo toimitusjohtaja Mikko Kautto. 

Uuden tietohallintojohtajan haku käynnistyy mahdollisimman pian. Nykyisten johtajien vastuiden muutos tapahtuu tietohallintojohtajan aloittaessa. 

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.