Ajankohtaislistaus
6.7.2022

Reilut 60 prosenttia suomalaisista pitää työperäistä maahanmuuttoa hyvänä keinona, jos eläkkeiden rahoitusta pitäisi vahvistaa. Toiseksi myönteisimmin suhtauduttiin eläkemaksujen nostoon. Sitä kannattaa reilu kolmannes. Vain neljännes kannattaa eläkevarojen tuottojen kasvattamista sijoitustoiminnan riskinottoa lisäämällä, kertoo Eläketurvakeskuksen (ETK) tuore eläkebarometri.

Työperäisen maahanmuuton kannatus eläkkeiden rahoituksen riittävyyden vahvistajana kasvoi viimevuotiseen tutkimukseen verrattuna 10 prosenttiyksiköllä.

Toiseksi mieluisin vaihtoehto oli vastaajien mukaan työikäisten ja työnantajien maksamien eläkemaksujen nostaminen. Sitä kannattaa runsas kolmasosa. Toisaalta reilu kolmannes pitää sitä huonona tai melko huonona ajatuksena.

Kielteisimmin suhtauduttiin eläkkeiden pienentämiseen. Peräti 84 prosenttia on sitä mieltä, että jo eläkkeellä olevien eläkkeiden pienentäminen on huono tai melko huono ajatus. 83 prosenttia ei halua, että myöskään tulevien eläkeläisten eläkettä pienennettäisiin.

Ehdotus sijoitustoiminnan riskinoton lisäämisestä jakaa mielipiteitä

Vain joka neljäs piti hyvänä tai melko hyvänä ehdotusta, jonka mukaan eläkevarojen tuottoa voitaisiin kasvattaa lisäämällä sijoitustoiminnan riskinottoa. Yli kolmannes suhtautui kriittisesti siihen. Alle 50-vuotiaat suhtautuvat asiaan myönteisemmin kuin 50–64-vuotiaat.

– Hieman yllättäen suomalaiset eivät kannata pyrkimystä parempiin tuottoihin eläkevarojen sijoitustoiminnan riskinottoa lisäämällä, vaikka sillä voitaisiin saada eläkemaksun nousupainetta pienennettyä, johtaja Allan Paldanius Eläketurvakeskuksesta toteaa.

Jos eläkejärjestelmää pitäisi rahoituksen riittävyyden vuoksi muuttaa, 62 prosenttia vastaajista pitää työperäisen maahanmuuton lisäämistä hyvänä tai melko hyvänä vaihtoehtona. Eläkemaksujen nostamista pitää hyvänä tai melko hyvänä 34 prosenttia, ja tätä pitää huonona tai melko huonona 35 prosenttia. Eläkeiän nostamista pitää huonona tai melko huonona 55 prosenttia vastaajista. Eläkkeellä jo olevien tai tulevien eläkeläisten eläkkeiden pienentämistä vastustaa selvä enemmistö vastaajista.

Eläkkeen lykkäyskorotusta ei tunneta kovin hyvin

Tutkimuksessa selvitettiin eläketurvan perusasioiden tuntemusta väittämien avulla. Parhaiten tiedettiin väittämä siitä, että jos työeläke jää matalaksi, maksetaan kansaneläkettä tai takuueläkettä. Noin kaksi kolmasosaa vastaajista tunnisti eläkeikää koskevan väitteen ja tietää, että vanhuseläkkeen ikäraja ei ole kaikille sama.  Sen sijaan reilu neljännes uskoo virheellisesti, että ikäraja on kaikille sama.

60 prosenttia tietää, että suurin osa eläkemaksuista käytetään nykyisten eläkeläisten eläkkeiden rahoittamiseen. Lähes joka kolmas uskoo, ettei tämä pidä paikkaansa.

Eniten epätietoisuutta oli siitä, miten eläkkeelle siirtymisen myöhentäminen vaikuttaa eläkkeeseen. Noin puolet tietää, että jos aloittaa vanhuuseläkkeen vasta alaikärajan jälkeen, eläkettä korotetaan pysyvästi lykkäyskorotuksella. Hieman useampi kuin joka kolmas on sitä mieltä, että tämä ei pidä paikkaansa.

– Tietotaso eläketurvasta on kohtuullisen hyvä. Olisi toivottavaa, että mahdollisimman moni tietäisi eläkkeen myöhentämisen parantavan työeläkettä. Silloin jokainen voisi tehdä päätöksen eläkkeelle siirtymisen ajankohdasta oikean tiedon varassa, Eläketurvakeskuksen ekonomisti Sanna Tenhunen toteaa.

Eläkejärjestelmää koskevista väitteistä 84 prosenttia vastaajista tiesi oikein, että niille Suomessa asuville, joille työeläkettä on kertynyt vähän tai ei ollenkaan, maksetaan kansaneläkettä ja tarvittaessa takuueläkettä. 68 prosenttia tiesi puolestaan oikein, ettei vanhuuseläkeiän ikäraja ole kaikille sama. 60 prosenttia taas tiesi, että suurin osa eläkemaksuista käytetään nykyisten eläkeläisten eläkkeiden maksamiseen. Noin puolet tiesi, että jos aloittaa vanhuuseläkkeen alaikärajan jälkeen, eläkettä korotetaan pysyvästi.

Lähes kolme neljästä luottaa eläkejärjestelmään

Suomalaisten luottamus on säilynyt viime vuodet korkealla tasolla. Noin 70 prosenttia luottaa suomalaisen eläkejärjestelmään. Suurin piirtein yhtä moni ajatteli, että eläkevaroja hoidetaan luotettavasti. 54 prosenttia silti katsoo, että nuoremmat sukupolvet joutuvat liiaksi eläkkeiden maksajiksi.

Toukokuussa 2022 tehtyyn kyselyyn vastasi reilu tuhat 18–79-vuotiasta suomalaista.

Lue julkaisu:
Eläkebarometri 2022

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.