Ajankohtaislistaus
21.5.2021

Siirtyminen kuntoutustuelta pysyvälle työkyvyttömyyseläkkeelle on huomattavasti vähentynyt, mutta työhön paluu ei ole kasvanut vastaavassa suhteessa. Monien kuntoutustuki joko jatkuu entistä pidempään tai he jäävät työttömiksi tai muiden tukien varaan.

Tuoreessa rekisteritutkimuksessa vertailtiin vuonna 2006 ja 2015 kuntoutustuen aloittaneiden tilannetta seuraavan neljän vuoden ajan. Tutkimus pohjautui noin 18 000 kuntoutustuen saajan tietoihin.

Ajanjaksojen välissä pysyvälle työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä väheni 17 prosenttiyksikköä (58:sta 41 prosenttiin), kun taas työhön paluu lisääntyi vain kuusi prosenttiyksikköä (24:sta 30 prosenttiin).

– Kuntoutustuen aloittaneet jatkoivat kuntoutustuella entistä pitempään tai päätyivät työttömäksi tai muuten työmarkkinoiden ulkopuolelle, Eläketurvakeskuksen erikoistutkija Mikko Laaksonen kertoo.

Erityisesti nuorten ja mielenterveysongelmista kärsivien kehitys on ollut tässä heikompaa. Vaikka he siirtyivät pysyvälle työkyvyttömyyseläkkeelle aiempaa vähemmän, työhön paluu ei lisääntynyt juuri lainkaan. Kuntoutustuelta työhön palasivat enemmän miehet, vanhemmat, somaattisista sairauksista kärsivät ja ammatillista kuntoutusta saaneet.

Mikko Laaksosen mukaan tarvitaan lisäpanostuksia, jotta yhä useampi kuntoutustuen saaja ei kokonaan jäisi väliinputoajaksi.

– Kuntoutustuet jatkuvat aikaisempaa pidempään, mutta kuntoutustuen venyessä työhön paluun todennäköisyys laskee. Vaikka osa palaa työhön vielä pitkänkin kuntoutustuen jälkeen, pidentyvien kuntoutustukien tarkoituksenmukaisuutta on syytä pohtia.

Mikko Laaksosen artikkeli Work Resumption after a Fixed-Term Disability Pension: Changes over Time during a Period of Decreasing Incidence of Disability Retirement julkaistiin International Journal of Environmental Research and Public Health -lehdessä.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.