Ajankohtaislistaus
19.6.2019
Iäkäs miestyöntekijä sekoittaa maalia.

Yrittäjät arvioivat jatkavansa työskentelyä selvästi useammin kuin palkansaajat. Suurin syy jatkamiselle on mieluisa ja innostava työ, mutta taustalla on myös taloussyitä. Vain puolet yrittäjistä kokee maksavansa riittävää eläketurvaa itselleen. Osa aikoo jatkaa työssä, koska eläkettä on kertynyt liian vähän.

Suurin osa (62 %) yrittäjistä aikoo jatkaa työskentelyä eläkeiän saavutettuaan. Noin viidennes arvelee työskentelevänsä eläkeikään saakka. Ennen eläkeikää työskentelyn aikoo lopettaa joka kahdeksas yrittäjä.

Tiedot käyvät ilmi Eläketurvakeskuksen tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin yrittäjien eläkeaikeita ja kokemuksia työoloista.

Yrittäjät arvioivat jatkavansa työssä eläkeiän saavutettuaan kaksi kertaa useammin kuin palkansaajat. Kaksi kolmesta yrittäjästä jatkaa työskentelyä, koska pitää siitä. Työhön sitoutuneisuus, vaikutusmahdollisuudet ja innostuneisuus työstä lisäävät jatkamisaikeita.

Myös ikä ja koulutus vaikuttavat jatkamisaikeisiin.

– Tyypillinen työssä jatkamista suunnitteleva yrittäjä on työstään innostunut korkeasti koulutettu yli 60-vuotias mies, joka uskoo terveytensä puolesta pystyvänsä työskentelemään eläkeikään saakka, kertoo ekonomisti Satu Nivalainen Eläketurvakeskuksesta.

Kolmannes yrittäjistä kokee maksavansa itselleen liian vähän eläketurvaa

Joka neljäs yrittäjä aikoo jatkaa työssä eläkeiän saavutettuaan, jos töitä vain riittää. Joka kahdestoista jatkaa työskentelyä taloudellisista syistä.

Taloudellisista syistä jatkavat kokevat muita ryhmiä useammin työnsä kuormittavaksi ja epäilevät oman terveytensä riittävyyttä. He ovat myös useammin yksinasuvia yksinyrittäjiä, jotka eivät koe maksaneensa itselleen riittävästi eläketurvaa.

Vain noin puolet yrittäjistä kertoo maksavansa itselleen riittävää eläketurvaa. Kolmannes kokee, ettei maksa sitä riittävästi. Loput eivät osanneet sanoa tai eivät maksaneet lainkaan, koska olivat jo eläkkeellä.

– Tutkimuksessa taloudellinen pakko jatkaa työssä yhdistyy liian vähäisen eläketurvan maksamiseen, eli osa yrittäjistä paikkaa matalaksi jäävää eläketurvaa jatkamalla työssä pidempään, kertoo ekonomisti Sanna Tenhunen Eläketurvakeskuksesta.

Puolet yrittäjistä erittäin tyytyväisiä työhönsä

Lähes kolmannes yrittäjistä kertoo työviikkojensa venyvän vähintään 50 tuntiin ja noin joka kolmas koki, että laiminlyö kotiasioita työn vuoksi.

Toisaalta lähes puolet yrittäjistä (45 %) on erittäin tyytyväisiä työhönsä, ja saman verran kertoo olevansa innostunut työstään.

– Yrittäjät ovat palkansaajia tyytyväisempiä ja sitoutuneempia työhönsä. Heillä on enemmän vaikutusmahdollisuuksia, mutta toisaalta myös työn kuormittavuutta, kertoo Nivalainen.

Tutkimus perustuu Tilastokeskuksen Työvoimatutkimus-aineistoon. Eläkeaikeita kysyttiin 50 vuotta täyttäneiltä yrittäjiltä, joita oli yhteensä 1 250 henkilöä.

Yrittäjät jotka aikovat jatkaa tyoskentelyä vanhuuseläkeiän saavutettuaan.

Julkaisu:
Yrittäjien eläkeaikeet – työolojen ja eläketurvan merkitys. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 1/2019.

Lisätietoa:
Ekonomisti Satu Nivalainen, puh. 029 411 2151, satu.nivalainen(at)etk.fi
Ekonomisti Sanna Tenhunen, puh. 029 411 2492, sanna.tenhunen(at)etk.fi

Kuva: iStock

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.