Ajankohtaislistaus
11.6.2020

Kiuru aloittaa Eläketurvakeskuksen (ETK) lakilinjan johtajana ja johtoryhmän jäsenenä elokuun alussa. Hän siirtyy Eläketurvakeskukseen Kevan lakiasiainjohtajan tehtävästä.

Karoliina Kiuru, OTK, on työskennellyt Kevan lakiasiainjohtajana 17.6.2015 alkaen ja sitä ennen lakiasiainpäällikkönä sekä lakimiehenä Kevassa. Kiurulla on laaja eläke- ja sosiaaliturva-alan tuntemus sekä pitkä kokemus esimies- ja johtamistehtävistä. Hän on ollut mukana useissa työeläkealan lainmuutoshankkeissa.

ETK:n hallitus vahvisti Kiurun valinnan kokouksessaan 10.6.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.