Tillbaka till Aktuellt
11.6.2020

Kiuru tillträder som direktör för den juridiska linjen och ledningsgruppsmedlem på Pensionsskyddscentralen (PSC) i början av augusti. Hon kommer närmast från Keva, där hon har innehaft posten som direktör för juridiska ärenden.

JK Karoliina Kiuru har arbetat som direktör för juridiska ärenden på Keva sedan 17.6.2015 och före det som chef för juridiska ärenden och som jurist på Keva. Kiuru har en omfattande kännedom av pensions- och socialförsäkringsområdet och en lång erfarenhet av chefs- och ledarskapsuppgifter. Hon har medverkat i flera lagändringsprojekt inom arbetspensionsområdet.

PSC:s styrelse fastställde valet av Kiuru vid sitt sammanträde 10.6.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.