Ajankohtaislistaus
17.10.2023

Suomen eläkejärjestelmä on sijoittunut kuudenneksi kansainvälisessä Global Pension Index -vertailussa. Suomi sai jo kymmenettä kertaa parhaimmat pisteet eläkejärjestelmien hallinnon luotettavuudesta ja läpinäkyvyydestä.

Suomen eläkejärjestelmä on sijoittunut kuudennelle sijalle vuosittaisessa Mercer CFA Institute Global Index -vertailussa. Suomen sijoitus heikkeni yhden sijan viime vuodesta. Kansainvälisessä vertailussa oli tänä vuonna mukana 47 maata.

– Suomen kuudetta sijaa selittää Australian kiriminen Suomen edelle. Australia sai tänä vuonna lisäpisteitä eläkejärjestelmänsä taloudellisesta kestävyydestä. Samalla Suomen pisteet laskivat hieman perinteisellä vahvuusalueellamme eli hallinnon luotettavuudessa. Luotettavuus heikkeni myös useimmilla muilla mailla, mikä on seurausta Mercerin indikaattoreiden uudistamisesta, Eläketurvakeskuksen yhteyspäällikkö Mika Vidlund kertoo.

Muutoksista huolimatta suomalainen eläketurva valittiin jälleen kerran maailman luotettavimmaksi ja läpinäkyvimmäksi. Luotettavuuden arvioinnissa Mercer painottaa muun muassa eläkejärjestelmän hyvää sääntelyä, asiakasviestinnän ymmärrettävyyttä ja hallintokulujen kohtuullisuutta.

Suomi pärjää eläkkeissä Ruotsia ja Norjaa paremmin

Pohjoismaisittain tarkasteltuna Suomi hiihtää Islannin ja Tanskan takana, mutta ennen Ruotsia ja Norjaa.

– Islanti ja Tanska ovat Mercerin vertailussa vahvoilla sekä eläkkeiden riittävyydessä että taloudellisessa kestävyydessä. Ruotsi pärjää vain kestävyydessä. Norjan tapauksessa on kiinnostavaa, että valtava öljyrahasto ei auta maata taloudellisen kestävyyden vertailussa, sillä rahastoa käytetään eläkkeiden lisäksi myös muihin julkisiin menoihin, Vidlund tiivistää.

Kuvion data Excel-taulukkossa

Mercerin politiikkasuosituksissa ehdotetaan kaikille Pohjoismaille eläkeoikeuksien jakamista avioerojen huomioiseksi. Lisäksi Suomea kehotetaan toimenpiteisiin kotitalouksien säästämisasteen kasvattamiseksi ja velkaantumisasteen vähentämiseksi. Suomen kehityskohteeksi Global Pension Index listaa myös rahastoinnin lisäämisen ja vähimmäiseläketurvan parantamisen.

Maailmassa enemmän ikääntyneitä kuin alle kouluikäisiä

Tämän vuoden raportissaan Mercer nostaa esiin maailman megatrendeistä väestökehityksen. YK:n tilastojen mukaan maailmassa on nyt enemmän 65 vuotta täyttäneitä kuin alle 6-vuotiaita. Ikääntyneiden kasvava väestöosuus tuo kustannuspaineita monen maan eläkejärjestelmälle.

Lisäpaineita maailman maiden eläketurvalle tuovat inflaatio ja nopeasti nousseet korot. Mercer huomauttaa myös geopoliittisten jännitteiden tuomista sijoitusriskeistä.

Lähitulevaisuuden hyviksi trendeiksi Mercer nostaa tekoälyn, joka todennäköisesti tehostaa eläkesijoittajien päätöksentekoa ja riskienhallintaa.

Mikä Mercer-vertailu?

Mercer CFA Institute Global Pension Index -vertailussa arvioidaan eri maiden eläkejärjestelmiä eläkkeiden riittävyyden, järjestelmän kestävyyden ja hallinnon luotettavuuden näkökulmasta.

Vertailun laatii kansainvälinen konsulttiyhtiö Mercer, joka pisteyttää maat yli 50 indikaattorin perusteella. Maiden kokonaispisteet lasketaan painotetun keskiarvon perusteella. Eläkkeiden riittävyyspisteitä painotetaan 40 prosenttia, kestävyyspisteitä 35 prosenttia, ja luotettavuuspisteitä 25 prosenttia.

Vuoden 2023 vertailuun osallistui 47 eri maata, joiden eläkejärjestelmät kattavat 64 prosenttia maailman väestöstä.

Vertailuun liittyi tänä vuonna mukaan kolme maata lisää: Botswana, Kroatia ja Kazakstan.

Global Pension Index -vertailua on julkaistu vuodesta 2009.

Aiheesta lisää

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.