Ajankohtaislistaus
8.3.2019
Miestyöntekijä varastossa.

Osittaisia vanhuuseläkkeitä alkoi kahden ensimmäisen vuoden aikana 23 000, joista vuonna 2018 alkaneita oli 10 800. Lähes 90 prosenttia valitsi eläkkeensä maksuun maksimimäärän mukaan eli puolet eläkkeestään. Heidän keskimääräinen eläkkeensä oli 790 euroa kuukaudessa. 61-vuotiaiden osittaisen vanhuuseläkkeen valinneiden eläke pieneni pysyvästi keskimäärin 110 euroa kuukaudessa, kertovat Eläketurvakeskuksen tuoreet tilastot.

Osittainen vanhuuseläke (ove) korvasi osa-aikaeläkkeen vuoden 2017 eläkeuudistuksessa. Tuolloin eläke avautui kaikille 61–68-vuotiaille, mikä lisäsi alkavien eläkkeiden määrää. Viime vuosi oli ensimmäinen, kun eläkelajin alaikärajan saavutti vain yksi ikäluokka.

– Viime vuonna hakijoita oli keskimäärin 900 kuukaudessa. Tilannetta voi luonnehtia vakiintuneeksi, vaikka edelleen osittaista vanhuuseläkettä saavien määrä kasvaa. Viime vuoden lopussa heitä oli lähes 19 000, kertoo Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö Jari Kannisto.

Eläke kiinnostaa varhennusvähennyksestä huolimatta

Joka kymmenes ottaa osittaisen vanhuuseläkkeen likimain heti 61 vuoden alaikärajan täytettyään. Viime vuoden lopussa lähes 90 prosenttia eläkkeistä oli 50 prosentin tasoisia, jolloin keskimääräinen eläke oli 790 euroa kuukaudessa. Miesten eläke oli keskimäärin 877 euroa kuukaudessa ja naisten eläke 662 euroa kuukaudessa. Osittaista vanhuuseläkettä saavista oli 57 prosenttia miehiä.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke vähentää lopullista eläkettä pysyvästi. Vuonna 2018 osittaisen vanhuuseläkkeen otti varhennettuna 9 800 henkilöä. Heistä viime vuonna eläkkeen alaikärajan saavuttaneita eli vuonna 1957 syntyneitä oli noin puolet. Heidän varhennusaikansa oli lähes kolme vuotta ja varhennusvähennys keskimäärin 110 euroa kuukaudessa.

– Vaikka varhennusvähennys pienentää nuorimpien eläkettä keskimäärin yli sata euroa kuukaudessa, kiinnostus osittaiseen vanhuuseläkkeeseen näyttää jatkuvan vahvana. Varhennusvähennyksen vaikutusta voi kompensoida jatkamalla työntekoa yli vanhuuseläkeiän alarajan. Toistaiseksi emme tiedä, miten moni lopulta näin tekee, toteaa Kannisto.

Vuonna 2018 alkoi parikymmentä uutta työuraeläkettä

Vuoden 2017 eläkeuudistuksessa sovittiin raskasta työuraa edellyttävästä työuraeläkkeestä. Ensimmäiset työuraeläkkeet alkoivat keväällä 2018. Viime vuonna maksettiin työuraeläkettä 21 henkilölle, joista yksi oli nainen. Viime vuonna maksettu työuraeläke oli keskimäärin 1 980 euroa kuukaudessa. Vuoden lopussa voimassa oli viisi eläkettä.

Viime vuonna työuraeläkkeitä maksettiin enintään kolme kuukautta, sillä eläke edellyttää 63 vuoden ikää ja päättyy vanhuuseläkeiän täyttymiseen. Jatkossa vanhuuseläkeiän nousun myötä mahdollinen aika työuraeläkkeellä pitenee, mikä saattaa lisätä eläkkeen suosiota.

Kaksi kolmesta työuraeläkkeistä myönnettiin tuki- ja liikuntaelinsairauksien perusteella.

– Laki mahdollistaa eläkkeen saamisen myös henkisen rasittavuuden perusteella, mutta toistaiseksi kaikki työuraeläkkeet on myönnetty fyysisen kuormittavuuden perusteella. Ehkä tilanne muuttuu työuraeläkkeiden määrän lisääntyessä, jolloin myös työurien kirjo laajenee, arvioi Kannisto.

Osittaista varhennettua vanhuuseläkettä saaneiden määrä kuukausittain.

Mikä osittainen vanhuuseläke?

  • korvasi osa-aikaeläkkeen vuoden 2017 eläkeuudistuksessa
  • antaa 61 vuotta tai vanhemmalle henkilölle mahdollisuuden ottaa kertyneestä eläkkeestään maksuun neljänneksen (25 %) tai puolet (50 %)
  • vähentää eläkettä pysyvästi 0,4 prosentin kuukausittaisella varhennusvähennyksellä
  • on mahdollista ottaa myös vanhuuseläkkeen alaikärajan jälkeen. Jos osittaisen vanhuuseläkkeen ottaa vanhuuseläkkeen alaikärajan jälkeen, siihen lasketaan lykkäyskorotus, joka on 0,4 prosenttia jokaiselta lykkäyskuukaudelta.
  • ei liity työaika- tai palkkaseurantaa. Voit olla työtön tai töissä ja nostaa eläkettä.

Mikä työuraeläke?

  • voidaan myöntää vähintään 63-vuotiaalle työntekijälle, joka on syntynyt vuonna 1955 tai sen jälkeen
  • edellyttää vähintään 38 vuoden työuraa rasittavassa ja kuluttavassa työssä
  • edellyttää lääkärinlausunnon heikentyneestä työkyvystä
  • on määrältään eläkkeen alkamiseen mennessä karttunut eläke
  • maksetaan omaan vanhuuseläkkeen alaikärajaan saakka.

Uudet eläkelajit (Etk.fi-verkkopalvelussa)

Julkaisu:
Osittainen varhennettu vanhuuseläke ja työuraeläke: uudet eläkelajit 2017–2018

Lisätietoja:
Kehityspäällikkö Jari Kannisto, 029 411 2232, jari.kannisto(at)etk.fi

Kuva: Gettyimages

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.