Elinaikakerroin vaikuttaa eläkkeen määrään

Elinajanodotteen muutos vaikuttaa alkaviin eläkkeisiin elinaikakertoimen avulla. Elinaikakertoimen tarkoituksena on rajoittaa elinajan pitenemisestä johtuvaa eläkekustannusten kasvua ja kannustaa jatkamaan työntekoa.

Elinajanodotteen noustessa elinaikakerroin pienentää kuukausittain maksettavaa eläkettä. Se ei kavenna eläkkeensaajan koko vanhuuseläkeajalta maksettavaa eläkkeen yhteismäärää, jos eläkkeensaaja elää elinajanodotteen pidentymistä vastaavaan ikään. Elinajanodotteen vertailutasona on vuoden 2009 odote, jolloin elinaikakerroin sai arvon yksi (1,00000).

Eri ikäluokille vahvistetut elinaikakertoimet

Syntymävuosi Elinaikakerroin
1947 1,00000
1948 0,99170
1949 0,98689
1950 0,98351
1951 0,97914
1952 0,97552
1953 0,97200
1954 0,96800
1955 0,96344
1956 0,96102
1957 0,95722
1958 0,95404

Jos eläkkeelle siirtyvä haluaa säilyttää säilyttää sen eläkkeen tason, jonka hän olisi ansainnut eläkeiän mukaisesti ilman elinaikakerrointa, hänen on työskenneltävä pidempään.

Elinaikakerroin sisältyi vuoden 2005 eläkeuudistukseen ja sitä sovellettiin ensimmäisen kerran vuonna 2010 alkaviin eläkkeisiin. Elinaikakerroin määrätään kullekin syntymävuosiluokalle 62 vuoden iässä, eikä se muutu enää eläkkeen alkamisen jälkeen.

Kun vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiden alin vanhuuseläkeikä sidotaan elinajanodotteen muuttumiseen, elinaikakerrointa lievennetään siten, että sen määräytymisessä otetaan vuodesta 2027 lukien huomioon alimman vanhuuseläkeiän muutokset.

Elinajan piteneminen vaikuttaa eläkkeen suuruuteen myös monissa muissa maissa.

Lue lisää:

Aiheesta muualla: