Ajankohtaislistaus
8.9.2023
Kuva: Gettyimages

Lakisääteisen eläketurvan tehtävänä on varmistaa kohtuullinen toimeentulo. Eläketurvakeskus tutkii säännöllisesti eläkeläisten toimeentulokokemuksia ja taloudellisesta hyvinvointia. Toistamme syksyllä 2023 kyselytutkimuksen, joka on tehty aiemmin vuosina 2017 ja 2020. Kysely on lähetetty syyskuun alkupuolella 2 800:lle tutkimukseen aiemmin osallistuneelle eläkeläiselle.

Tavoitteena on erottaa entistä tarkemmin tekijöitä, jotka vaikuttavat eläkeläisten toimeentulokokemuksiin, ja seurata kokemusten muutosta eläkeaikana.

– Pidemmän tarkastelujakson avulla saamme tietoa taloudellisista muutoksista ja niiden vaikutuksista yksittäisen ihmisen toimeentuloon mutta myös laajemmin yhteiskuntaan. Miten esimerkiksi kiihtynyt hintojen nousu näkyy toimeentulossa? kuvaa erikoistutkija Liisa-Maria Palomäki Eläketurvakeskuksesta.

Riittävätkö tulot välttämättömiin menoihin?

Keskeisiä kysymyksiä tutkimuksessa ovat taloudellinen tyytyväisyys, tulojen riittävyys ja toimeentulovaikeudet. Tutkimuksessa kysytään, miten tulot riittävät välttämättömiin menoihin, kuten asumiseen, ruokaan ja terveydenhoitoon.

– Kyselyn avulla saamme myös uutta tietoa siitä, minkälaiset syyt ovat kannustaneet osaa eläkeläisistä jatkamaan työntekoa eläkkeellä, ja toisaalta siitä, minkä vuoksi työnteko eläkkeellä on lopetettu, Palomäki toteaa.

Kyselytutkimuksen tuloksia julkaistaan vuoden 2024 aikana.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.