Ajankohtaislistaus
29.10.2020

Valtaosa ikääntyneistä lykkää eläkkeelle siirtymistään vanhuuseläkeiän alarajan nousuvauhdissa. Samassa tahdissa jatketaan myös työntekoa. Viime vuonna vanhuuseläkkeelle siirtyi 45 000 suomalaista.

Vanhuuseläkkeen alaikäraja nousee ikäluokasta toiseen kolmen kuukauden portain. Vuonna 2018 vanhuuseläkkeen alaikäraja nousi 63 vuoteen ja 3 kuukauteen. Viime vuonna se nousi jo 63 ja puoleen vuoteen, kun ensimmäiset vuonna 1956 syntyneistä saavuttivat oman ikäluokkansa vanhuuseläkeiän.

Molemmat korotukset ovat siirtäneet eläkkeelle siirtymisen huippukohtaa kolmella kuukaudella edellisvuodesta, ilmenee Eläketurvakeskuksen (ETK) uudesta tilastosta.

– Koska valtaosa työssä käyvistä ikääntyneistä jatkoi työssä uudelle eläkeikärajalle, eläkeuudistus näyttää pidentävän työuran loppupäätä. Kun vanhuuseläkkeen alaikäraja täyttyy, moni lopettaa työnteon ja jää vanhuuseläkkeelle. Nyt tämä tapahtuu puoli vuotta myöhemmin kuin pari vuotta sitten, ETK:n kehityspäällikkö Jari Kannisto sanoo.

Vanhuuseläkkeelle siirtyneitä vähemmän kuin ennen eläkeuudistusta

Vuoden 2017 työeläkeuudistuksessa sovittiin vanhuuseläkkeen alaikärajan nostamisesta. Nyt eläkeikä riippuu syntymävuodesta ja se nousee vuosittain kolme kuukautta. Tämä vaikuttaa selvästi paitsi vanhuuseläkkeelle siirtymisen ajankohtaan myös lukumääriin.

Ennen eläkeuudistusta eläkkeelle siirtyi vuosittain 75 000 henkilöä, joista 56 000 jäi vanhuuseläkkeelle. Viime vuonna vanhuuseläkkeelle siirtyi enää 45 000 suomalaista.

– Viime vuonna vanhuuseläkkeelle siirtyneitä oli yli 10 000 vähemmän kuin pari vuotta sitten. Vanhuuseläkeiän noston seurauksena vanhuuseläkeiän täyttäviä oli viime vuonna aikaisempaa vähemmän, ETK:n Kannisto kertoo.

Ikärajan nostaminen ei ole lisännyt ikääntyneiden työttömyyttä

Viime vuosina yli 10 000 henkilöä on siirtynyt työttömyyspäivärahalta vanhuuseläkkeelle. Miesten ja naisten osuudet ovat pysyneet yhtä suurina.

– Vanhuuseläkeiän alarajan nostaminen ei ole lisännyt ikääntyneiden työttömyyttä. Hyvä taloustilanne ennen koronaa on varmasti edesauttanut suotuista kehitystä, kertoo Kannisto.

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä kasvanut

Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen on hieman lisääntynyt yli 61-vuotiailla.

Ennen vuoden 2017 työeläkeuudistusta Suomessa siirtyi vuosittain noin 2 000 yli 61-vuotiasta miestä ja naista työkyvyttömyyseläkkeelle. Vuonna 2018 heitä siirtyi työkyvyttömyyseläkkeelle 2 600 ja viime vuonna jo yli 3 000.

– Näyttää siltä, että osalla kuusikymppisistä maali karkaa liian kauas. He jäävät työkyvyttömyyseläkkeelle ennen vanhuuseläkeiän saavuttamista. Työkyvyttömien määrän nousua osattiin kyllä odottaa ikärajamuutoksen seurauksena, Kannisto toteaa.

Eläkeikätaulukko – vanhuuseläkeiän alaraja on ikäluokkakohtainen ja nousee vuosittain

SyntymävuosiAlin vanhuuseläkeikä
1954 ja sitä ennen63 v
195563 v 3 kk
195663 v 6 kk
195763 v 9 kk
195864 v
195964 v 3 kk
196064 v 6 kk
196164 v 9 kk
1962–196465 v
1965–Kytketään elinajan odotteeseen. Ikäraja nousee vuosittain enintään kahdella kuukaudella vuodesta 2030 alkaen.
Huom. Tietyillä julkisen sektorin työntekijöillä voi olla yllä mainitusta poikkeava ammatillinen tai henkilökohtainen eläkeikä.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.