Ajankohtaislistaus
20.8.2021

Eläketurvakeskuksen (ETK) uuden ulkomaanpalvelujen osaston toiminta käynnistyi vuoden alusta. Osaston tehtäviin kuuluvat ratkaisujen tekeminen ulkomaantyön sosiaaliturvasta, ulkomaisten eläkehakemusten käsittely, eläkeneuvonta ja eläkelaskenta sekä asiakaspalvelu. Ulkomaanpalvelujen keskittäminen yhteen osastoon mahdollistaa palveluiden tuottamisen tehokkaammin.

ETK perusti uuden ulkomaanpalvelujen osastonsa, jotta se pystyy vastaamaan paremmin ulkomailla työskentelevien suomalaisten määrän kasvuun. Viime vuosina yhä useampi suomalainen on siirtynyt tekemään töitä ulkomaille joko osittain tai kokonaan.  Tämän vuoksi ETK kohdistaa työvoimaa niihin palveluihin, joissa tarve on suurin.

Osaston työntekijät ratkaisevat ulkomaanpalveluihin liittyviä tehtäviä aina A1-todistuksen myöntämisestä ulkomaisten eläkehakemusten käsittelyyn ja asiakkaiden neuvontaan. Osastolla tehdään myös eläkearviolaskelmia. Lisäksi osasto rikastaa työntekijöidensä osaamista ja mahdollistaa heidän liikkumisensa eri työtehtävissä.

– Toiminnassamme asiakaslähtöisyys on kantava voima, eli se miten asiat saadaan hoidettua asiakkaan kanssa mahdollisimman joustavasti, osastopäällikkö Max Rönnberg luonnehtii.

Osa ulkomaille lähtevistä työntekijöistä tai yrittäjistä saa A1-todistuksensa jopa tunnissa. ETK on kehittänyt todistuksen hakemista kuluneen vuoden aikana yhä jouhevammaksi, ja palvelut kehittyvät edelleen.

– Uusi osasto tarjoaa lisää mahdollisuuksia palvelujen ketterään kehittämiseen, Rönnberg summaa.

Ulkomaantyön suosio kasvaa

Suomesta ulkomaille lähetettyjen eläkehakemusten määrät ovat olleet laskussa. Sen sijaan lähetetyn työntekijän eli A1-todistusten hakemusmäärät ovat olleet voimakkaassa kasvussa usean vuoden ajan. Kyseisellä hakemuksella työntekijä tai yrittäjä voi todistaa, minkä maan sosiaaliturvalainsäädäntöä häneen sovelletaan ulkomailla työskentelyn ajan.

Vuonna 2020 Eläketurvakeskukseen saapui reilut 7000 ulkomaille lähetettävää eläkehakemusta. Perinteisimmin suomalaiset ovat hakeneet ulkomaan eläkettä Ruotsista, mutta viime vuosina maan osuus on laskenut.  Lähetettyjen työntekijöiden A1-todistuksia puolestaan myönnettiin noin 9300.

ETK myöntää eniten A1-todistuksia Ruotsin lisäksi Saksaan ja Espanjaan lähteville työntekijöille sekä yrittäjille. Odotettavaa on, että jatkossa ulkomaantyö on yhä suositumpaa.  Yksi vaikuttava tekijä on etätyön suosiminen tulevaisuudessa yhä useammassa työsuhteessa.

– Etätöiden tekeminen ulkomailla on ollut suosittua jo useamman vuoden ajan, mutta erityisesti koronapandemian myötä etätyö ulkomailla on nähty uudenlaisena mahdollisuutena, vahvojen etätyösuositusten ollessa voimassa useissa suomalaisissakin yrityksissä, sanoo erityisasiantuntija Marjaana Lundqvist.

Jatkossa ulkomailla työskenteleminen, A1-hakemusten sekä eläkehakemusten tekeminen EU-maihin helpottuu entisestään, kun tietoja voidaan vaihtaa EU-maiden välillä sähköisesti EESSI-järjestelmän avulla. Vuonna 2020 myönnetyistä A1-todistuksista huomattava osa koski työntekijöitä, jotka työskentelivät useassa EU-maassa. Nykyään monet työntekijät vaihtelevatkin työntekomaata, ja tekevät myös niin sanottua hybridityötä kotimaan ja kohdemaan välillä. Tämä lisääntynee tulevaisuudessakin.

– Olemme varautuneet ja pystymme hiomaan toimintaamme sen mukaan, miten eri hakemusmäärät kehittyvät. Uusi osasto mahdollistaa sen, Rönnberg toteaa.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.