Ajankohtaislistaus
30.3.2023

Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikutti energian kallistumiseen ja hintojen nousuun. Työeläkevaroille saatu tuotto jäi negatiiviseksi vuonna 2022. Työllisyysaste nousi 74 prosenttiin ja palkkasumma kasvoi. Myös työeläkejärjestelmän maksutulo kasvoi, kertoo Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Mikko Kautto vuosikatsauksessaan.

Eläketurvakeskuksen (ETK) vuosikertomussivu ja toimintakertomus 2022 on julkaistu.

Vuosi 2022 muistetaan eläkkeelle hakeutumisen kasvusta. Työeläkeindeksi oli poikkeuksellisesti palkkakerrointa suurempi, mikä sai monet ajoittamaan eläkkeelle siirtymisensä viime vuoden puolelle.

Eläketurvakeskuksen julkaisemien työeläkejärjestelmän pitkän aikavälin laskelmien mukaan koko työeläkejärjestelmän rahoitus on tasapainossa, mutta yksityisen sektorin työeläkejärjestelmässä on pitkällä aikavälillä maksun nousupainetta. Korkeat sijoitustuotot vaimensivat matalan syntyvyyden aiheuttamia haasteita.

Eläketurvakeskus osallistui vuoden aikana useaan lainvalmistelutyöhön. Eduskunta päätti yrittäjäeläkelain uudistamisesta pitkän valmistelun jälkeen.

Vuosi 2022 oli Eläketurvakeskuksen strategian Toimivan työeläketurvan puolesta toteuttamisen ensimmäinen vuosi. Tulos- ja palvelutavoitteissa onnistuttiin hyvin. Palveluja kehitettiin, ja useat julkaisut saivat hyvin huomiota.

Eläketurvakeskuksessa työskenteli vuoden 2022 lopussa 295 henkilöä. Naisten osuus oli 76 prosenttia. ETK:n keskimääräinen henkilömäärä pieneni viidellä henkilöllä. ETK:n kulut olivat 37,6 miljoonaa euroa ja ne laskivat 0,6 miljoonaa euroa edellisvuodesta.

Lue lisää Eläketurvakeskuksen vuodesta 2022 sekä tutustu toimitusjohtaja Mikko Kauton vuosikatsaukseen

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.