Tillbaka till Aktuellt
30.3.2023

Rysslands anfall mot Ukraina bidrog till dyrare energi och högre priser. Avkastningen på arbetspensionstillgångarna blev negativ år 2022. Sysselsättningsgraden ökade till 74 procent och lönesumman ökade. Arbetspensionssystemets premieinkomst ökade också, berättar Pensionsskyddscentralens verkställande direktör Mikko Kautto i sin årsöversikt.

Pensionsskyddscentralens årsberättelsesida och verksamhetsberättelse för år 2022 har publicerats.

År 2022 kommer att ihågkommas för att antalet personer som sökte pension ökade. Undantagsvis var arbetspensionsindex större än lönekoefficienten, vilket fick många att välja att gå i pension på 2022 års sida.

Enligt Pensionsskyddscentralens långsiktiga kalkyler om arbetspensionssystemet är hela arbetspensionssystemets finansiering i balans, men det finns ett tryck att höja avgifterna inom arbetspensionssystemet för den privata sektorn inom ett långt tidsperspektiv. Den senaste tidens höga placeringsavkastning dämpade de utmaningar som låg nativitet medför.

Pensionsskyddscentralen deltog i flera lagberedningsarbeten under året. Riksdagen fattade beslut om en revidering av lagen om pension för företagare efter en lång beredning.

År 2022 var det första året med Pensionsskyddscentralens strategi För ett välfungerande pensionsskydd. Resultat- och tjänstemålen nåddes väl. Tjänsterna utvecklades och flera publikationer fick mycket uppmärksamhet.

Vid utgången av år 2022 arbetade 295 personer på Pensionsskyddscentralen. Kvinnornas andel var 76 procent. Det genomsnittliga personalantalet på Pensionsskyddscentralen minskade med fem personer. Pensionsskyddscentralens kostnader var 37,6 miljoner euro och de minskade med 0,6 miljoner euro från året innan.

Läs mer om Pensionsskyddscentralens år 2022 och bekanta dig med vd Mikko Kauttos årsöversikt.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.