Ajankohtaislistaus
2.7.2020

Lakisääteisten tehtävien hoitaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Tietotilinpäätös antaa kokonaiskuvan Eläketurvakeskuksen henkilötietojen käsittelyn periaatteista ja nykytilasta.

Raportissa tarkastellaan erityisesti vuotta 2019, mutta suunnitelmia tietosuojan kehittämisestä avataan lähivuosille.

Tietotilinpäätös läpivalaisee toimintaa röntgenin tavoin. Esittelyssä ovat niin ETK:n velvollisuudet kuin rekisteröityjen oikeudet. Raportissa tarkastellaan henkilötietojen käsittelyä sekä rekisterinpitäjän näkökulmasta että ETK:n tehtävien ja toiminnan kautta.

Tietotilinpäätös kertoo, miten ETK noudattaa toiminnassaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sekä muuta tietosuojalainsäädäntöä, ja miten tietojen suojaus käytännössä toteutetaan.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.