Tillbaka till Aktuellt
2.7.2020

Skötseln av lagstadgade uppgifter förutsätter behandling av personuppgifter. Databokslutet ger en helhetsbild av nuläget för behandlingen av personuppgifter på Pensionsskyddscentralen.

I rapporten granskas speciellt år 2019, men planerna för utvecklingen av dataskyddet under de närmaste åren tas också upp. 

Databokslutet genomlyser verksamheten som röntgenstrålar. Det presenterar såväl PSC:s skyldigheter som de registrerades rättigheter. I rapporten granskas behandlingen av personuppgifter både ur den personuppgiftsansvariges synvinkel och genom PSC:s uppdrag och verksamhet.

Databokslutet beskriver hur PSC i sin verksamhet iakttar EU:s allmänna dataskyddsförordning och övrig dataskyddslagstiftning och hur informationen i praktiken skyddas.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.