Tillbaka till Aktuellt
23.11.2021

Finna.fi är en söktjänst som upprätthålls av Nationalbiblioteket och samlar material från hundratals aktörer i Finland till ett ställe. Finna gör det nu allt lättare att hitta Pensionsskyddscentralens (PSC) publikationer.

PSC:s publikationer sparas i publikationsarkivet Julkari, via vilket de är fritt tillgängliga för alla. Julkari är ett gemensamt öppet publikationsarkiv för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsgren.  

Publikationerna som publiceras i Julkari införs nu också i Finna automatiskt via gränssnittet, vilket ger dem allt större synlighet. 

– Vi ville få med publikationerna i Finna för att så många som möjligt ska ha tillgång till dem. Det gick lätt och snabbt att göra publikationerna tillgängliga på Finna eftersom det tekniska gränssnittet fanns sen tidigare, säger informationsspecialist Kari Lindstedt.

Publikationer med tillförlitlig och aktuell information som stöd för beslutsfattande

Pensionsskyddscentralen publicerar undersökningar, rapporter, statistik, handböcker samt tidskriften Arbetspension. Publikationerna tillhandahåller tillförlitlig och aktuell information om pensionsskyddet till beslutsfattare, sakkunniga och allmänheten.  

Forskningsartiklar publiceras också i vetenskapliga tidskrifter och i samlingsverk. Av forskningsartiklarna sparas en parallellpublikation i publikationsarkivet, och således finns de också i Finna. Vanligtvis är parallellpublikationen en manuskriptversion av forskningsartikeln. Parallellpublicering är ett sätt av öppen publicering (open access).  

– Vi vill gå i bräschen för främjandet av öppen publicering av forskningsresultat och tillgången till information. Pensionerna gäller alla finländare och vetenskapligt underbyggd kunskap är viktig för såväl beslutsfattare, den stora allmänheten, sakkunniga som för media, konstaterar forskningsavdelningens chef Susan Kuivalainen

Via publikationsarkivet är det möjligt att också närmare studera pensionsskyddets historia, eftersom äldre publikationer digitaliserades år 2020. En majoritet av de publikationer som kommit till under tiden för PSC:s verksamhet är således nu digitalt och öppet tillgängliga.

Länkar:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.