Tillbaka till Aktuellt
28.9.2020

PSC:s gamla publikationer har digitaliserats och sparats i det elektroniska publikationsarkivet Julkari i stor omfattning under år 2020. Största delen av de publikationer som kommit till i PSC:s verksamhet finns nu i Julkari – ända från början av 1960-talet. Allt som allt innehåller Julkari redan mer än 1200 publikationer som PSC gett ut.

Tillgängliga i Julkari är nu bl.a. PSC:s alla forskningspublikationer som statistiska årsböcker.

Efter webbplatsreformen i juni sparas nya publikationer endast i Julkari. Under Publikationer på Etk.fi räknas våra nyaste publikationer upp serievis. Från listan kommer man via länkar direkt till publikationerna i Julkari.

Forskningsartiklar öppet tillgängliga i Julkari

I Julkari sparas också undersökningar som forskare vid PSC gjort och som har publicerats i vetenskapliga tidskrifter och annanstans utanför PSC:s egna publikationsserier. Av de forskningsartiklar som utkommit i vetenskapliga tidskrifter sparas det typiskt en manusversion som parallellpublikation i Julkari.

Parallellpublikation är ett sätt att ge öppen tillgång (open access) till forskning. Genom det kan forskningsresultaten nås av så många som möjligt.

Bekant med Julkari

  • Julkari är ett gemensamt öppet publikationsarkiv för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.
  • Julkari finns på webbadressen julkari.fi.
  • Där får publikationerna permanenta adresser, dvs. URN-identifikatorer, och de överförs till permanent elektronisk förvaring via tjänsten.
  • Vid beskrivningen av publikationen används Nationalbibliotekets metadatarekommendation så att metadatan också kan användas annanstans genom gränsytor.
  • Man kan söka publikationer på Julkari genom att bläddra eller skriva sökord i sökfältet. För avancerade sökningar kan man använda sig av sökanvisningen.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.