Ajankohtaislistaus
4.5.2021

Uusi missio ja uudet arvot sekä työeläketurvan ja Eläketurvakeskuksen visiot ohjaavat toimintaa vuosina 2022–2026.

Eläketurvakeskuksen strategia vuosille 2022–2026 on julkaistu. Uusi strategia hyödyntää työeläketurvan ja Eläketurvakeskuksen nykyisiä visioita, mutta sisältää uuden mission ja uudistuneet arvot. Myös strategiset tavoitteet ovat määritelty uudelleen.

Toimivan työeläketurvan puolesta.

Uusi missio on Toimivan työeläketurvan puolesta. Arvoina toimivat jatkossa luotettavuus, rohkeus ja kumppanuus. Työeläketurvan visio on alan yhteinen ja säilyy jatkossakin: Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, tehokkaasti järjestetty ja edistää talouden vakautta. Samoin toimintaa ohjaa myös uudella strategiakaudella nykyinen Eläketurvakeskuksen visio Meiltä kysytään, meihin luotetaan.

– Eläketurvakeskusta ja sen laajoja sidosryhmiä yhdistää yhteinen työeläketurvan visio, jossa kiteytyy sekä turvan tärkeys ihmisten toimeentulolle että rahoituksen tasapaino. Pienentyneen syntyvyyden oloissa visiosta ollaan kauempana kuin vielä viisi vuotta sitten. Sitä tärkeämpää on vision saavuttamiseen tähtäävä työ, toteaa toimitusjohtaja Mikko Kautto.

– Uudella missiolla alleviivaamme, että toimintamme päämäärä on viime kädessä kansalaisten työeläketurvan luotettavuudesta ja sujuvuudesta huolehtiminen, Kautto linjaa.

Lue lisää:

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.