Tillbaka till Aktuellt
4.5.2021

En ny mission och nya värden och visionerna om arbetspensionsskyddet och Pensionsskyddscentralen styr verksamheten åren 2022–2026.

Pensionsskyddscentralens strategi för åren 2022–2026 har offentliggjorts. Den nya strategin tar sats i de nuvarande visionerna för arbetspensionsskyddet och Pensionsskyddscentralen, men innehåller en ny mission och nyformulerade värden. De strategiska målen har också definierats på nytt.

För ett välfungerande arbetspensionsskydd

Den nya missionen är För ett välfungerande arbetspensionsskydd. De värden som verksamheten i fortsättningen bygger på är pålitlighet, mod och samarbete. Visionen om arbetspensionsskyddet är gemensam för hela sektorn och består också i fortsättningen: Arbetspensionen är en viktig del av välfärden och människorna har tilltro till den. Den är finansiellt hållbar, har ordnats effektivt och främjar stabiliteten i ekonomin. Likaså styrs verksamheten också av den nya strategiperioden av Pensionsskyddscentralens nuvarande vision Pensionskunskap till er tjänst.

– Pensionsskyddscentralen och dess omfattande intressegrupper förenas av den gemensamma visionen om arbetspensionsskyddet, som sammanfattar både pensionens betydelse för människornas ekonomi och den finansiella balansen. I och med att nativiteten minskat är visionen mer avlägsen än ännu för fem år sedan. Desto viktigare är det att arbeta för att uppnå visionen, konstaterar verkställande direktör Mikko Kautto.

– Med den nya missionen understryker vi att målet för vår verksamhet i sista hand är att se till att medborgarnas arbetspensionsskydd är pålitligt och smidigt, säger Kautto.

Läs mer:

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.