Ajankohtaislistaus
23.9.2021

Uudistunut Työeläkeindikaattorit tarjoaa eläkepolitiikasta kiinnostuneille ajankohtaisen kuvan eläketurvan nykytilasta ja ennakoidusta kehityksestä. Aikaisempaa havainnollisempi julkaisu on entistä selkeämpi lukupaketti.

Työeläkeindikaattorit on kompakti tietopaketti työeläketurvan tilasta ja ennakoidusta kehityksestä. Katsaus on suunnattu päätöksentekijöille ja kaikille eläketurvan kehitysnäkymistä kiinnostuneille.

Julkaisuun on valittu työeläketurvan nykytilan ja tulevan kehityksen kannalta tärkeimmät tunnusluvut, joita havainnollistetaan graafein ja taulukoin.

Uudistuneessa katsauksessa mittareita on mietitty kokonaisuuden kannalta havainnollisempaan muotoon. Taittoa on myös uudistettu lukijaystävällisemmäksi. Näin kokonaisuudesta on helppo löytää halutut tiedot kulloistakin tarkoitusta varten.

– Työeläkeindikaattorit antavat kenelle tahansa nopeasti hyvän yleiskatsauksen eläkejärjestelmämme keskeisiin lukuihin. Kun katsoo numeroita ei tarvitse turvautua mutu-tietoon, kertoo johtaja Jaakko Kiander Eläketurvakeskuksesta.

Tarjolla eläkepolitiikan keskeiset ulottuvuudet

Eläkepolitiikan mittarit ja avainluvut on ryhmitelty kolmen aihekokonaisuuden alle: työllisyys ja työurat, eläkkeiden taso ja eläkkeiden rahoitus.

Työllisyys ja työurat sisältää keskeiset tiedot suomalaisten työllisyysasteista, työurista ja eläkkeellesiirtymisiästä. Eläkkeiden taso luotaa eläkkeiden suuruutta ja sen odotettua kehitystä suhteessa palkkoihin. Eläkkeiden rahoitus esittää eläketurvan tulot ja menot ja niiden arvioidun kehityksen havainnollisin kuvioin.

– Indikaattoreita on osin uudistettu. Nyt mukana on muun muassa eläkeläisten työntekoa sekä keskimääräisen eläkkeen jakaumaa kuvaavat tiedot, kertoo tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino Eläketurvakeskuksesta.

Raportti on saatavilla Julkarissa:
Työeläkeindikaattorit 2021. Eläketurvakeskuksen raportteja 06/2021

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.