Tillbaka till Aktuellt
23.9.2021

Den förnyade publikationen Työeläkeindikaattorit (Arbetspensionsindikatorerna) ger intresserade av pensionspolitik en aktuell bild av pensionsskyddets nuläge och den förväntade utvecklingen. Publikationen är nu åskådligare än tidigare och är på så sätt ett allt klarare läspaket.

Översikten Työeläkeindikaattorit (Arbetspensionsindikatorerna) är ett kompakt informationspaket om arbetspensionsskyddets läge och förväntade utveckling. Översikten riktar sig till beslutsfattare och alla som är intresserade av pensionsskyddets utvecklingsutsikter. 

Publikationen innehåller de viktigaste nyckeltalen om pensionsskyddets nuläge och framtida utveckling och dessa visualiseras med grafer och tabeller.  

I den förnyade översikten har mätarna utarbetats till en åskådligare form med tanke på helheten. Ombrytningen har också förnyats till att bli mer läsarvänlig. På så sätt är det lätt att ur helheten hitta de uppgifter som behövs för varje specifikt syfte.  

– Arbetspensionsindikatorerna ger vem som helst snabbt en bra överblick över de centrala siffrorna i vårt pensionssystem. När man har tillgång till siffror behöver man inte gå på antaganden, berättar direktör Jaakko Kiander från Pensionsskyddscentralen.

Fakta om centrala teman inom pensionspolitiken

De pensionspolitiska indikatorerna och nyckeltalen har grupperats efter tre teman: sysselsättning och arbetslivslängd, pensionsnivåer och finansieringen av pensionerna. 

Sysselsättning och arbetslivslängden innehåller centrala uppgifter om finländarnas sysselsättningsgrader, arbetslivslängder och pensioneringsåldrar. Pensionsnivåerna utforskar pensionernas storlekar och förväntade utveckling i förhållande till lönerna. Pensionernas finansiering presenterar pensionsskyddets inkomster och utgifter och den förväntade utvecklingen av dem med åskådliggörande bilder. 

– Indikatorerna är delvis förnyade. Nu ingår bland annat uppgifter som beskriver  pensionärers arbete samt fördelningen av den genomsnittliga pensionen, berättar statistikchef Tiina Palotie-Heino från Pensionsskyddscentralen.

Rapporten finns i Julkari (på finska):
Työeläkeindikaattorit 2021 Eläketurvakeskuksen raportteja 06/2021

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.