Tillbaka till Aktuellt
8.9.2020

Det elektroniska informationsutbytet mellan EU-länderna inleds i september i Finland för de utsända arbetstagarnas del. Det nya datasystemet möjliggör en snabbare förmedling av A1-intyg mellan länderna. När systemet tas i bruk kan det tillfälligt ta längre tid att handlägga ansökningarna.

EU-länderna håller på att övergå till elektroniskt informationsutbyte för handläggningen av den sociala tryggheten för personer som rör sig mellan olika länder. För det här syftet tar de europeiska socialförsäkringsinstitutionerna i bruk det så kallade EESSI-systemet (Electronic Exchange of Social Security Information).  

Systemet tas i bruk i EU-länderna stegvis. En del av länderna har börjat använda systemet redan i fjol. I september tas systemet i bruk på Pensionsskyddscentralen (PSC) för de utsända arbetstagarnas del.

6 200 institutioner och 32 länder stegvis med i EESSI-systemet

EESSI-systemet försnabbar informationsutbytet mellan socialförsäkringsmyndigheterna och förbättrar verkställandet av människors socialförsäkringsrättigheter. Det elektroniska informationsutbytet gör också att det går fortare att handlägga socialförsäkringsförmåner och betala ut dem. Dessutom har systemet skyddsmekanismer som ser till att uppgifterna behandlas på ett datasäkert sätt. 

Ca 6 200 institutioner som verkställer social trygghet i 32 länder börjar stegvis använda systemet som ersätter det informationsutbyte som för närvarande görs på papper. I praktiken blir institutionerna tvungna att parallellt upprätthålla ett system med pappersblanketter och ett elektroniskt system till och med det att alla länder som omfattas av systemet tagit i bruk EESSI.

Ansök om A1-intyg i god tid

Den tid som de två systemen används parallellt och EESSI-systemet tas i bruk kan det eventuellt ta längre tid att handlägga A1-intygsansökningarna. Om du ska åka utomlands för att arbeta, ansök om A1-intyget i god tid i PSC:s e-tjänst. 

Närmare information 
Enhetschef Noora Allenius, fornaman.efternamn@etk.fi,
tfn 029 411 2422  

Bild: Gettyimages 

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.