Ajankohtaislistaus
10.5.2021

Työntekijän, työnantajan, merimiehen ja lentohenkilökuntaan kuuluvien henkilöiden A1-todistuksen hakemuspalvelu muuttuu. Uudistuksen myötä hakija voi saada A1-todistuksen jopa tunnissa hakemuksen jättämisestä ja vähemmillä klikkauksilla kuin ennen.

A1-todistuksen hakemuspalvelu uudistuu maanantaina 10. toukokuuta. Tärkeimmät muutokset ovat seuraavat:

  • Asiakkaalta kysytään hakemuslomakkeella vain hänen tilanteensa kannalta tarpeelliset tiedot.
  • Hakemuslomake muuttuu asiakkaan antamien vastausten perusteella ja yleisimmät lisätietokysymykset kysytään asiakkaalta jo lomakkeen täyttämisvaiheessa.
  • A1-todistuksen saaminen nopeutuu entistä useammalla asiakkaalla, sähköisesti hakemalla todistuksen voi saada jopa tunnissa.

Uudistuksen myötä mm. virkamiehen erillinen hakemuslomake poistuu. Kaikki työnantajat käyttävät jatkossa samaa hakemusta siitä riippumatta, onko ulkomaille lähetetty henkilö työsuhteessa vai virkasuhteessa.

Jatkossa työntekijä ei voi itse tehdä sähköisesti A1-todistushakemusta, jos hän työskentelee yhdessä maassa suomalaisen työnantajan lähettämänä työntekijänä. Tällaisessa tilanteessa työnantajan tulee hakea todistusta työntekijän puolesta. Useassa maassa työskentelevät työntekijät voivat kuitenkin tehdä hakemuksen itse kuten ennenkin.

Vain sähköisen lomakkeen kysymykset uudistuvat

A1-hakemuksen uudistus koskee vain sähköisen lomakkeen kysymyksiä. Jos olet tottunut A1-hakemuspalvelun käyttäjä, käytät palvelua pääasiassa kuten ennenkin. Palvelun tekninen alusta, ulkoasu, kirjautuminen, kieliversiot, todistuksen lataaminen ja muut toiminnallisuudet ja ominaisuudet pysyvät samoina.

Jo puolet hakemuksista ratkaistaan automaattisesti

ETK käsittelee vuosittain noin 11 000 A1-hakemusta. Valtaosa hakemuksista vastaanotetaan sähköisesti. Jo puolet sähköisesti saapuneista hakemuksista ratkaistaan automaattisesti.

Kun ETK myöntää A1-todistuksen, henkilö kuuluu Suomen sosiaaliturvaan ja sosiaalivakuutusmaksut maksetaan vain Suomeen. A1-todistuksen perusteella Kela ilmoittaa todistuksen haltijalle, miltä osin hän kuuluu Kelan etuuksien piiriin, ja lähettää hänelle eurooppalaisen sairaanhoitokortin.

A1-todistuksen saa ladattua suoraan mobiililaitteelle. Näin todistus kulkee helposti mukana ulkomaan työkomennuksella. Paperille tulostettu A1-todistus lähetetään edelleen postitse sekä työnantajalle että työntekijälle.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.