Tillbaka till Aktuellt
10.5.2021

E-tjänsten i vilken arbetstagare, arbetsgivare, sjömän och flygpersonal kan ansöka om A1-intyg förnyas. I och med ändringarna kan den sökande få ett A1-intyg redan på en timme efter inlämnad ansökan och med färre klickningar än förr.

Ansökningstjänsten för A1-intyg förnyas måndagen den 10 maj. De viktigaste förändringarna är följande:

  • På ansökningsblanketten ställs bara sådana frågor som är relevanta för den enskilda kundens situation.  
  • Ansökningsblanketten ändras utifrån de svar kunden ger och de vanligaste tilläggsfrågorna ställs alltid redan i det skede då ansökan fylls i. 
  • Allt fler kunder kommer att få A1-intyget snabbare, med e-ansökan kan det vara möjligt att få intyget redan på en timme.

I och med förnyelsen slopas bl.a. den separata blanketten för tjänstemän. Alla arbetsgivare använder i fortsättningen samma ansökan oberoende av om personen som sänds utomlands är i ett anställningsförhållande eller i ett tjänsteförhållande. 

I fortsättningen kan arbetstagare inte själv göra en e-ansökan om A1-intyg, om arbetet utomlands för en finländsk arbetsgivare sker i endast ett land. I sådana situationer är det arbetsgivaren som ska ansöka om intyget för arbetstagarens del. Arbetstagare som arbetar i flera länder kan ändå göra ansökan själv såsom tidigare.

Endast frågorna i den elektroniska blanketten förnyas

Förnyelsen av A1-ansökan gäller endast frågorna i den elektroniska blanketten. Om du är en van användare av A1-ansökningstjänsten, använder du tjänsten i huvudsak såsom tidigare. Tjänstens tekniska plattform, utseende, inloggning, språkversioner, nedladdning av intyg och andra funktioner och egenskaper förblir de samma.

Hälften av ansökningarna avgörs redan automatiskt

Pensionsskyddscentralen handlägger årligen över ca 11 000 A1-ansökningar. Majoriteten av ansökningarna tas emot elektroniskt. Nu avgörs redan hälften av ansökningarna som lämnats in via nätet automatiskt. 

När Pensionsskyddscentralen beviljar ett A1-intyg omfattas personen av den finländska sociala tryggheten och socialförsäkringsavgifterna betalas endast till Finland. Utifrån A1-intyget meddelar FPA intygsinnehavaren till vilken del hen omfattas av FPA:s förmåner, och skickar hen det europeiska sjukvårdskortet. 

Det går att ladda ned A1-intyget direkt till en mobil enhet. På så sätt är intyget alltid med under utstationeringen. Ett A1-intyg i pappersformat skickas också fortfarande per post till både arbetsgivaren och arbetstagaren.

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.