Ajankohtaislistaus
23.3.2022

Eläkevarojen määrä kasvoi vuoden aikana 33 miljardia euroa. Eläkevarat kasvoivat erityisesti työeläkevakuuttajien hyvän sijoitusvuoden ansiosta. Myös maksutulot kehittyivät suotuisasti palkkasumman kasvun takia. Menojen nousua hillitsi alhainen inflaatio.

Työeläkejärjestelmän menot ylittivät maksutulot vuonna 2021. Tuloja kertyi 29 miljardia euroa ja menoja 31 miljardia euroa. Sijoitustuottojen osalta vuosi oli poikkeuksellisen hyvä: tuottoja kertyi 35 miljardia euroa.

Seurauksena työeläkevarat kasvoivat 33 miljardia ja olivat vuoden lopussa 258 miljardia euroa. Luvut ovat alustavia ja ne tarkentuvat kesäkuussa, kun rahavirtatilastot valmistuvat laajemmin.

Talouden kasvu heijastui sijoitustuottoihin ja maksutuloon

Toinen koronavuosi oli suurten tuottojen aikaa sijoitusmarkkinoilla. Eläkevarat kasvoivat erityisesti osakemarkkinoilta saatujen tuottojen ansiosta, ja työeläkevakuuttajien vakavaraisuudet vahvistuivat.

Palkansaajien työeläkevakuutettu palkkasumma kasvoi reilut viisi prosenttia vuonna 2021. Palkkasumman kasvu ja työeläkemaksun korona-alennuksen poistuminen nostivat työeläkejärjestelmän tuloja vuodesta 2020 reilut 2 miljardia euroa.

Työeläkejärjestelmän menojen kasvu hidastui väliaikaisesti. Tähän vaikutti erityisesti vuoden 2020 matala inflaatio työeläkeindeksin välityksellä. Myös uusien työkyvyttömyyseläkkeiden määrän lasku hillitsi menojen kasvua.

– Vuosi vahvisti eläkkeiden rahoitusta monelta osin. Esimerkiksi yksityisten vakuuttajien kollektiiviseen osakepuskuriin kertyi noin 6 miljardia euroa ja keskimääräinen vakavaraisuustaso ylitti 136 prosentin tason. Hyvä, koska työeläkemenojen arvioidaan kasvavan tasaisesti tulevina vuosina ja talouden tilassa on nyt suurta epävarmuutta, kertoo aktuaaripäällikkö Jaakko Aho Eläketurvakeskuksesta

Työeläkejärjestelmän yksityisen alan maksutulot olivat 19 miljardia euroa ja menot 20 miljardia euroa. Sijoitukset tuottivat 22 miljardia. Julkisella puolella tulot olivat vajaat 11 miljardia ja menot reilut 11 miljardia. Sijoitukset tuottivat 13 miljardia euroa.

Työeläkejärjestelmän maksutuloja ovat vakuutusmaksut, TR-osuus, valtion osuudet ja kuluja maksetut eläkkeet, kokonaisliikekulut ja verot.

Lue lisää aiheesta:

Työeläkejärjestelmän rahavirrat -tilastosivu


Eläkevarat ja sijoitusvarat

Eläkejärjestelmän varoista puhuttaessa viitataan sekä eläkevaroihin että sijoitusvaroihin. Ero johtuu eläkevaroihin sisältyvistä taseeseen kirjatuista muista saamisista ja veloista sekä aineellisista hyödykkeistä, joita ei lasketa mukaan sijoitusvaroihin. Työeläkejärjestelmän sijoitusvarallisuus oli vuoden 2021 lopussa 255 miljardia euroa.

Eläketurvakeskus (ETK) on lakisääteinen työeläketurvan kehittäjä, asiantuntija ja yhteisten palvelujen tuottaja.