Forskningsområden

  • kännedomen om pensionsfrågor och pensionskunskapen
  • allmänhetens uppfattningar om pensionsskyddet och tillit till det
  • övergången i ålderspension
  • partiell förtida ålderspension

Presentation

I min forskning studerar jag fenomenen inom pensionssystemet såväl ur enskilda personers synvinkel som med tanke på effekter som avspeglas i pensionssystemet ur ett bredare perspektiv. Under den senaste tiden har jag forskat i informationens och kunskapernas betydelse i bakgrunden till besluten att gå i pension, incitamentens effekter och hela tilliten till pensionssystemet. Min utbildningsbakgrund är nationalekonomi och offentlig ekonomi, som jag doktorerade i vid Tammerfors universitet år 2007.

Pågående forskningsprojekt

  • Från arbete till pension -undersökning
  • Pensionsbarometern
  • Pension knowledge and confidence in the pension system

Läs mer: Pågående forskningsprojekt.

Publikationer

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.