Arbetserfarenhet

  • Verkställande direktör, Pensionsskyddscentralen, 2019-
  • Direktör, Pensionsskyddscentralen, 2013-2019
  • Avdelningschef, Pensionsskyddscentralen, 2007-2013
  • Direktör, Stakes, 2006-2007
  • Forskningschef, Stakes, 2005
  • Projektchef, statsrådets kansli, 2004
  • Specialforskare, Stakes, 2002-2004
  • Ekonomiska rådets sekretariat, 2001
  • Forskare, Stakes, 2000-2001

Arbetserfarenhet, bisysslor

  • Helsingfors universitet, docent 2004-

Publikationer

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.