Presentation

Jag arbetar som forskningskoordinator på forskningsavdelningen. Mina arbetsuppgifter går ut på administration, kommunikation och ordnande av evenemang, såsom forskningsseminarier. Jag medverkar också i interaktionsarbetet inom den strategiska forskningens DEMOGRAPHY-program.

Min utbildningsbakgrund är organisationskommunikation och finska språket. Jag är intresserad av vetenskapskommunikation och arbetar på en doktorsavhandling om forskningsnätverkens kommunikation vid Vasa universitet.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8599-9615

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.