Forskningsområden

  • pensionärernas ekonomiska välbefinnande
  • uppfattningar om pensionsskyddet
  • övergång i pension och livskvalitet

Presentation

I min forskning betonas hur pensionärer och de som snart ska gå i pension upplever sin ekonomi, men med finns också teman som handlar om tilliten till pensionsskyddet och åsikterna om pensionssystem mera allmänt. Jag arbetar i regel med internationella (EU-SILC) och PSC:s egna enkätudersökningar. Jag har en magistersgrad i sociologi från Helsingfors universitet och har doktorerat vid Åbo universitet.

Pågående forskningsprojekt

  • Från arbete till pension -undersökning
  • Pensionstagarnas ekonomi och välfärd
  • Income, Pensions, Poverty and Experiences (IPPE)
  • Uppfattningar om pensionsskyddet -undersökning

Läs mer: Pågående forskningsprojekt.

Publikationer

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.