Forskningsområden

  • Förvärvsarbete vid sidan av pension
  • Sjukpensioner
  • Övergången i pension

Presentation

Min forskning på senare tid har bl.a. handlat om skillnader i 60-68-åringars sysselsättning enligt utbildningsnivå, förvärvsarbete vid sidan av ålderspension och skillnader mellan den offentliga och den privata sektorn i fråga om sjukpensioneringar. Jag är också intresserad av pensionärernas inkomster och ekonomiska välfärd. Jag disputerade år 2016 vid Helsingfors universitet. I min forskning använder jag register- och enkätmaterial.

Pågående forskningsprojekt

  • Fortsatt förvärvsarbete vid sidan av pensionen
  • Förvärvsarbete bland partiellt sjukpensionerade och förvärvsarbetets betydelse för ekonomin

Läs mer: Pågående forskningsprojekt.

Publikationer

Pensionsskyddscentralen (PSC) är ett lagstadgat samarbetsorgan och sakkunnig inom utvecklingen och verkställigheten av arbetspensionsskyddet.