Forskningsområden

  • sjukpensionering
  • socioekonomiska skillnader i sjukpensionering
  • förvärvsarbete vid sidan av sjuk- och ålderspension

Presentation

Jag arbetar som specialforskare vid Pensionsskyddscentralen. Mina forskningsteman hänför sig huvudsaklingen till teman kring övergång i sjukpension och förvärsarbete vid sidan av sjuk- och ålderspension. Jag hara också forskat i sambandet mellan arbetsoförmåga och ekonomiska svårigheter under tiden med ålderspension. Jag doktorerade år 2016 vid Helsingfors universitet. I min forskning använder jag mig av omfattande registermaterial och enkätmaterial.

Pågående forskningsprojekt

  • Skillnader i sjukpensionsfrekvensen mellan löntagare inom kommunsektorn och den privata sektorn
  • Pensionärers förvärvsarbete

Läs mer: Pågående forskningsprojekt.

Publikationer