Eläketurvakeskuksen osastopäälliköt

Eläketurvakeskuksen toiminnot jakautuvat osastoittain tutkimukseen, suunnitteluun, rekisteripalveluihin, valvontaan, ulkomaisiin eläkeasioihin ja lakiosastoon sekä viestintään, tietohallintoon ja hallintoon.

Henkilöstön sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@etk.fi

Maijaliisa Takanen

vt. Johtaja
Osastopäällikkö, lakiosasto
Vastuualueena lakiasiat, kansainväliset eläkeasiat, vakuuttamisen valvonta ja neuvonta.
029 411 2318 / 050 400 2115

Lataa jpg-valokuva