Eläketurvakeskuksen osastopäälliköt

Eläketurvakeskuksen toiminnot jakautuvat osastoittain tutkimukseen, suunnitteluun, rekisteripalveluihin, valvontaan, ulkomaisiin eläkeasioihin ja lakiosastoon sekä viestintään, tietohallintoon ja hallintoon.

Henkilöstön sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@etk.fi