Yleistiedoksiannot

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan sellaisista kehotuksista, päätöksistä tai ilmoituksista, joita Eläketurvakeskus ei ole voinut toimittaa asianosaisten tietoon.

Kehotukset: työntekijän vakuuttaminen (TyEL)

Eläketurvakeskus kehottaa työntekijän eläkelain (TyEL) 186 §:n sekä TyEL:n voimaanpanolain 2 §:n ja 4 §:n perusteella alla mainittuja vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneitä osoitteel­taan tuntemattomia työnantajia järjestämään työntekijöidensä eläketurvan viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun heidän katsotaan saaneen tiedon tästä yleistiedoksiannosta.


Työnantaja:

Tällä hetkellä ei ole voimassaolevia tiedoksiantoja.

TyEL-vakuuttamista koskevan kehotuksen antopäivä:


Hallintolain 10 luvun 62 §:n mukaan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jolloin tämä tiedoksianto on julkaistu Eläketurvakeskuksen verkkosivulla Etk.fi.

Tiedoksianto on nähtävillä verkkosivulla pp.kk.vvvv saakka.

Vakuuttamista koskevat asiakirjat ovat asianomaisten nähtävissä Eläketurva­keskuksessa, osoite: Kirjurinkatu 3, 00520 Helsinki.

Tämä tiedoksianto on julkaistu Etk.fi:ssä pp.kk.vvvv.

Päätökset ja vakuuttamisilmoitukset: työntekijän vakuuttaminen (TyEL)

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Eläketurvakeskus on työntekijän eläkelain (TyEL) 186 § sekä TyEL:n voimaanpanolain 2 §:n ja 4 §:n perusteella ottanut vakuutuksen alla mainittujen osoitteel­taan tuntemattomien työnantajien kustannuksella. Päätöksiä ja ilmoituksia ei ole voitu toimittaa työnantajien tietoon.


Työnantaja:

Tällä hetkellä ei ole voimassaolevia tiedoksiantoja.

TyEL-vakuuttamista koskevan päätöksen antopäivä: pp.kk.vvvv


Hallintolain 10 luvun 62 §:n mukaan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen ja päätöksen 30 päivän muutoksenhakuajan alkaneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jolloin tämä tiedoksianto on julkaistu Eläketurvakeskuksen verkkosivulla Etk.fi.

Vakuuttamista koskevat asiakirjat ovat asianomaisen nähtävissä Eläketurvakeskuksessa, osoite Kirjurinkatu 3, 00520 Helsinki.

Tämä tiedoksianto on julkaistu Etk.fi:ssä pp.kk.vvvv.

Tiedoksianto on nähtävillä pp.kk.vvvv saakka.

Kehotukset: yrittäjän vakuuttaminen (YEL)

Eläketurvakeskus kehottaa yrittäjän eläkelain (YEL) 143 §:n perusteella alla mainittuja vakuuttamisvelvollisuutensa laiminlyöneitä osoitteel­taan tuntemattomia yrittäjiä järjestämään eläketurvansa viimeistään kolmen viikon kuluessa siitä, kun heidän katsotaan saaneen tiedon tästä yleistiedoksiannosta.


Yrittäjä:

Suomi Mika Kristian
191170-

YEL-vakuuttamista koskevan kehotuksen antopäivä: 10.3.2020


Yrittäjä:

Keskinen Samuli Julius
310893-

YEL-vakuuttamista koskevan kehotuksen antopäivä: 10.03.2020


Hallintolain 10 luvun 62 §:n mukaan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jolloin tämä yleistiedoksianto on julkaistu Eläketurvakeskuksen verkkosivulla Etk.fi.

Tiedoksianto on nähtävillä verkkosivulla 08.04.2020 päivään saakka.

Vakuuttamista koskevat asiakirjat ovat asianomaisten nähtävissä Eläketurva­keskuksessa, osoite Kirjurinkatu 3, 00520 Helsinki.

Tämä tiedoksianto on julkaistu Etk.fi:ssä 10.03.2020.

Päätökset: yrittäjän vakuuttaminen (YEL)

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että Eläketurvakeskus on yrittäjän eläkelain (YEL) 143 §  perusteella ottanut vakuutuksen alla mainittujen osoitteel­taan tuntemattomien yrittäjien kustannuksella. Päätöksiä ei ole voitu toimittaa yrittäjien tietoon.


Yrittäjä:

Åkerlund Harri Janne Ilmari
040687-

YEL-vakuuttamista koskevan päätöksen antopäivä: 10.03.2020


Yrittäjä:

Voudinmäki Niko Matias
040384-

YEL-vakuuttamista koskevan päätöksen antopäivä: 10.03.2020


Yrittäjä:

Eller Artur
080390-

YEL-vakuuttamista koskevan päätöksen antopäivä: 10.03.2020


Yrittäjä:

Tamminen Mikko Tapio
200880-

YEL-vakuuttamista koskevan päätöksen antopäivä: 10.03.2020


Yrittäjä:

Helimäki Pekka 
301275-

YEL-vakuuttamista koskevan päätöksen antopäivä: 10.03.2020


Hallintolain 10 luvun 62 §:n mukaan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen ja päätöstä koskevan 30 päivän muutoksenhakuajan alkaneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jolloin tämä tiedoksianto on julkaistu Eläketurvakeskuksen verkkosivulla Etk.fi.

Vakuuttamista koskevat asiakirjat ovat asianomaisen nähtävissä Eläketurvakeskuksessa, osoite Kirjurinkatu 3, 00520 Helsinki.

Tämä tiedoksianto on julkaistu Etk.fi:ssä 10.03.2020.

Tiedoksianto on nähtävillä 17.04.2020 saakka.

Eläkepäätökset

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että alla mainitun eläkkeenhakijan eläkepäätösasiakirjat ovat asianomaisen nähtävissä Eläketurvakeskuksessa, osoite: Kirjurinkatu 3, 00520 Helsinki.


Henkilön nimi ja syntymäaika:

Tällä hetkellä ei ole voimassaolevia tiedoksiantoja.

Eläkepäätöksen antopäivä:


Hallintolain 10 luvun 62 §:n mukaan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen ja 30 päivän muutoksenhakuajan alkaneen seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jolloin tämä tiedoksianto on julkaistu Eläketurvakeskuksen verkkosivulla Etk.fi.

Tämä tiedoksianto on julkaistu Etk.fi:ssä pp.kk.vvvv.

Tiedoksianto on nähtävillä verkkosivulla pp.kk.vvvv saakka.

Asiakirjat ovat asianosaisten nähtävissä Eläketurvakeskuksessa: Kirjurinkatu 3, 00520 Helsinki.