Töihin Eläketurvakeskukseen

Eläketurvakeskus tarjoaa mielenkiintoisia, monipuolisia ja vastuullisia tehtäviä työeläkejärjestelmän näköalapaikalla. ETK:ssa tehdään työtä, jolla on yhteiskunnallinen merkitys. Tutustu etk:laisiin ja seuraa meitä Instagramissa!

Olemme aktiivisesti uudistuva ja suorituskykyinen organisaatio. Vahva osaaminen, avoin ilmapiiri ja vastuullinen esimiestyö ovat työkulttuurimme kulmakivet.

Katso avoimet työpaikat tai jätä avoin hakemus.

Meita_on_moneksi_740

Yhteiset arvot ohjaavat toimintaamme

  • Rohkeasti tulevaisuuteen
  • Yhteistyössä
  • Osaamista kehittäen

Aktiivisen kehittämisen kulttuuri

Työkulttuurissamme näkyy aktiivinen palveluiden ja toimintojen kehittämistyö. Suuri osa etk:laisista tuo osaamisensa erilaisiin kehityshankkeisiin ja projekteihin.

ETK on tasa-arvoinen organisaatio, jossa työntekijöiden mielipiteitä arvostetaan. Henkilöstöltä odotetaan aktiivisuutta oman työnsä ja osaamisensa sekä työyhteisön kehittämisessä.

Antoisaa työtä ja hyvinvointia

Syksyllä 2015 tehdyn henkilöstötutkimuksen tuloksissa nousee esille yleinen tyytyväisyys Eläketurvakeskukseen työnantajana. Hyvää palautetta sai henkilöstön kokema huolenpito ja mahdollisuudet tasapainottaa työtä ja vapaa-aikaa. Merkittäviä tulosparannukset ovat tapahtuneet projektityössä, työvälineissä ja päätöksenteon nopeudessa. Myös työn päämäärät ja tavoitteet ovat entistä selkeämmät.

Kaiken kaikkiaan ETK:n vahvuuksia ovat vakaa ja arvostettu työnantaja, laadukas lähiesimiestyö, toimiva työyhteisö, henkilöstön sitoutuneisuus ja luottamus johtoon.

Omassa talossa toimiva työterveyshuolto ja monipuolinen virkistystoiminta antavat omalta osaltaan eväitä hyvinvointiin. Työterveyshuoltoomme kuuluvat yleislääkäritasoinen sairaanhoito, tarvittavat erikoislääkärin konsultaatiot sekä lakisääteinen ennaltaehkäisevä työterveyshuolto.