Töihin Eläketurvakeskukseen

Tule tekemään yhteiskunnallisesti merkittävää työtä Eläketurvakeskukseen! Teemme töitä kestävän ja luotettavan, oikeudenmukaisen ja tehokkaasti järjestetyn työeläketurvan puolesta.

Neljä Eläketurvakeskuksen työntekijää.

Tutustu avoimiin paikkoihimme tai jätä avoin hakemus.

Järjestelmäasiantuntija, kesätyöntekijä

Työskentelet help deskin asiakaspalvelussa vastaten asiakkaiden yhteydenottoihin, ohjaten niitä muille asiantuntijoille ja IT-toimittajille sekä ratkaisten asiakkaiden ongelmia. Help desk -työhösi kuuluu myös salasanojen vaihtamista ja voit osallistua osaamisestasi riippuen muidenkin käyttövaltuustikettien ratkaisuun. Help deskimme toimii arkisin 8-16.

Lue lisää ja hae viimeistään 29.2.2020.

Korkeakouluharjoittelija, kesätyöntekijä

Tarjoamme kolmen kuukauden korkeakouluharjoittelupaikan tutkimusosastolla yhteiskuntatieteiden opiskelijalle. Aloitusajankohta 1.5.-1.9.2020 välisenä aikana. Harjoittelu käsittää itsenäisesti mutta ohjauksen alla tehtävää tutkimustyötä. Työtehtävät sisältävät erilaisten tutkimusaineiston käsittelyä ja perustilastomenetelmien käyttöä.

Lue lisää ja hae viimeistään 29.2.2020.

Tietopalvelusihteeri, kesätyöntekijä

Käsittelet työssäsi viranomaisten tietopyyntöjä ja teet henkilörekisterin sisältöön liittyviä selvittely- ja rekisteröintityötä. Käsittelet ulkomailta lähetettyjen työntekijöiden todistuksia sekä niihin liittyviä peruutus- ja muutostodistuksia. Työpäiviisi sisältyy myös asiakaspalvelua puhelimitse ja sähköpostitse. Hyödynnät työssäsi useita eri rekisterisovelluksia.

Lue lisää ja hae viimeistään 29.2.2020.

Vakuuttamisratkaisija, kesätyöntekijä

Ratkaiset työssäsi, tuleeko ulkomailla työskenteleviin henkilöihin soveltaa Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä. Olet yhteydessä työnantajiin, työntekijöihin ja yrittäjiin. Teet yhteistyötä Kelan, työeläkelaitosten ja ulkomaisten sosiaaliturvalaitosten kanssa.

Lue lisää ja hae viimeistään 29.2.2020.

Vakuuttamisvalvoja, kesätyöntekijä

Tulet työssäsi selvittämään työnantajien ja yrittäjien vakuuttamisvelvollisuuden eri tietolähteitä hyödyntäen, teet vakuuttamis- ja eläkeratkaisuja sekä annat eläkepäätöksiä eläkelaitoksen puuttuessa. Tuotat vakuuttamiseen liittyviä tietoja, päätöksiä ja lausuntoja eläkelaitoksille sekä vastaat selvittelyjen tuloksista työntekijöille ja yrittäjille. Pidät yhteyttä ja neuvot eläkevakuuttamisessa yrittäjiä ja työnantajia.

Lue lisää ja hae viimeistään 29.2.2020.

Kehityspäällikkö

Kehität työssäsi työeläkealan yhteisiä palveluita. Vastaat omaan vastuualueeseesi kuuluvien palveluiden ja prosessien sekä niihin liittyvien tietojärjestelmien kehittämisestä. Toimit erilaisten selvitysten ja liiketoiminnallisten vaatimusmäärittelyjen vetäjänä tai asiantuntijana sekä osallistut sopimusten valmisteluun. Teet yhteistyötä työeläkevakuuttajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Lue lisää ja hae viimeistään 8.3.2020.

Vakuuttamisratkaisija, vuorotteluvapaan sijaisuus

Työssäsi ratkaiset, tuleeko ulkomailla työskenteleviin henkilöihin soveltaa Suomen sosiaaliturvalainsäädäntöä. Olet yhteydessä työnantajiin, työntekijöihin ja yrittäjiin. Teet yhteistyötä Kelan, työeläkelaitosten ja ulkomaisten sosiaaliturvalaitosten kanssa.

Lue lisää ja hae viimeistään 8.3.2020.

Avoin hakemus

Mikäli et löytänyt itseäsi kiinnostavaa avointa työpaikkaa, voit jättää avoimen hakemuksen. Olemme sinuun yhteydessä, mikäli osaamistasi vastaava työpaikka tulee hakuun.

Täytä hakemus

Mitä Eläketurvakeskus tekee?

Eläketurvakeskus (ETK) on työeläkkeiden tietotalo. Teemme tutkimuksia, tilastoja ja taustaselvityksiä työeläketurvan arviointia ja kehittämistä varten. Vastaamme työeläkejärjestelmän keskusrekisterien sisällöstä ja ylläpidosta sekä työeläkealan yhteisten tietojen ja palvelujen saatavuudesta. Autamme Suomessa asuvia vakuutettuja hakemaan työuransa aikana ansaitsemansa eläkeoikeuden ulkomailta.

Annamme lausuntoja ja soveltamisohjeita sekä valmistelemme eläketurvaa koskevia lainmuutoksia ja sosiaalisopimuksia. Valvomme, että työnantajat ja yrittäjät hoitavat lakisääteisen vakuuttamisvelvollisuutensa. Tämän lisäksi neuvomme, koulutamme ja viestimme työeläketurvasta sekä osallistumme alan säädösten valmisteluun.

Olemme yksityinen työnantaja. Meillä työskentelee yli 300 ammattilaista. Jokaisen tarina on erilainen. Tutustu tarkemmin kolmen etk:laisen – Outin, Suvin ja Nikon – tarinaan. Sosiaalisen median kanavissa pääset kurkistamaan syvemmin meidän maailmaamme.

Seuraa meitä somessa

Pääset osaksi ajankohtaista työeläkekeskustelua ja voit seurata uusia avoimia työpaikkojamme.

Eläketurvakeskuksen Linkedin-tili.

Näet avoimet työpaikkamme ja saat tietoa tapahtumistamme ja tuotteistamme.

Eläketurvakeskuksen Instagram-tili.

Tutustu työeläketurvaan kuvien, videoiden ja tarinoiden kautta.

Eläketurvakeskus työnantajana

Toimiva työyhteisömme koostuu eri alojen ammattilaisista. Jatkuva palveluiden ja toiminnan kehittäminen kuuluu työkulttuuriimme. Henkilöstöltä odotetaan aktiivisuutta oman työnsä ja osaamisensa sekä työyhteisön kehittämisessä. Olemme tasa-arvoinen ja osallistava työyhteisö, jossa työntekijöiden mielipiteitä arvostetaan.

Eläketurvakeskuksen visio ”Meiltä kysytään, meihin luotetaan!” näkyy työkulttuurissamme.

Yhteiset arvot ohjaavat toimintaamme:

  • rohkeasti tulevaisuuteen
  • yhteistyössä
  • osaamista kehittäen

Koemme oman työmme hyvin merkitykselliseksi, selviää syksyn 2017 henkilöstötutkimuksesta. Sitoudumme arvoihimme ja koemme ne tavoittelemisen arvoisina. Pidämme työtämme haastavana ja mielenkiintoisena. Arvostamme työhyvinvointiin panostamista ja omaa työterveyshuoltoa. Myös talon monipuolinen virkistystoiminta sai kiitosta.