Eläketurvakeskuksen johtoryhmä

Eläketurvakeskuksen johtoryhmä on kuusihenkinen. Sen jäsenet ovat toimitusjohtaja, linjajohtajat, viestintäjohtaja sekä henkilöstön edustaja.

Kuvia johtajistamme voit ladata kuvapankista.

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@etk.fi.

Katri Raatikainen

Johtaja, toimitusjohtajan sijainen
Filosofian maisteri (FM)
Vastuualueena tietohallinto, rekisteripalvelut ja hallinto.
029 411 2281 / 050 542 1359

Luottamustehtävät:
Arek Oy:n hallituksen varajäsen

Heli Backman

Johtaja
Oikeustieteen maisteri (OTM)
Vastuualueena lakiasiat, kansainväliset eläkeasiat, vakuuttamisen valvonta ja neuvonta.
029 411 2760 / 040 8259 760

Luottamustehtävät: Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen valtuuskunnan varapuheenjohtaja

Jaakko Kiander

Johtaja
Valtiotieteiden tohtori (VTT), dosentti
Vastuualueena tutkimus, tilastot ja suunnittelu.
029 411 2414

Luottamustehtävät: Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen hallituksen varapuheenjohtaja, Itä-Suomen yliopiston hallituksen varapuheenjohtaja, Suomen Aivosäätiön hallituksen puheenjohtaja, OP Ryhmän tutkimussäätiön hallituksen jäsen, Yrjö Jahnssonin säätiön hallituksen jäsen.

Aino Peltola

Vakuuttamisratkaisija
Filosofian maisteri (FM)
Henkilöstön edustaja
029 411 2594 / 050 593 5037

Kristiina Zitting

Johdon assistentti
Mikko Kauton ja Heli Backmanin sihteeri
029 411 2115 / 050 329 6232

Marianne Raassina

Johdon assistentti
Katri Raatikaisen ja Jaakko Kianderin sihteeri
029 411 2113 / 050 919 2804