Eläketurvakeskuksen edustajisto 2017–2019

Puheenjohtaja: kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee, varapuheenjohtaja: budjettipäällikkö Hannu Mäkinen

Työnantajien edustajat: hallituksen puheenjohtaja Antti Zitting, toimitusjohtaja Olli Holmström, toimitusjohtaja Jaana Korhola, toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi, toimitusjohtaja Timo Lappi

Julkisten alojen työnantajien edustajat: työmarkkinalakimies Jouko Hämäläinen, neuvottelujohtaja Seija Petrow

Työntekijöiden edustajat: järjestöjohtaja Matti Huutola, puheenjohtaja Jari Nilosaari, edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo, puheenjohtaja Antti Palola, puheenjohtaja Maija Pihlajamäki, toiminnanjohtaja Jyrki Wallin, toiminnanjohtaja Maria Löfgren

Maatalousyrittäjien edustajat: toimitusjohtaja Päivi Huotari, maanviljelijä Eero Isomaa, agronomi Holger Falck

Muiden yrittäjien edustajat: kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin, pääekonomisti Mika Kuismanen

Eläkekassojen edustaja: toimitusjohtaja Hannu Hokka

Eläkesäätiöiden edustaja: toimitusjohtaja Harri Lemmetti

Muiden yksityisten alojen eläkelaitosten edustajat: johtaja Leena Siirala, johtaja Mika Ahonen, lakiasiainjohtaja Tuula Kallio, toimitusjohtaja Kari Välimäki

Julkisten alojen eläkelaitosten edustajat: johtava asiantuntija Pertti Männistö, kirkkoneuvos Leena Rantanen