Hallinto ja organisaatio

Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa Eläketurvakeskuksen ylimmän päättävän elimen, eli edustajiston sekä nimeää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Edustajisto nimeää hallituksen muut 13 jäsentä.

Työeläketurvan rahoittavat työnantajat ja työntekijät yhdessä. Niinpä työmarkkinajärjestöillä on työntekijöiden ja työnantajien edustajina myös Eläketurvakeskuksen hallinnossa keskeinen rooli.

Hallitus nimittää toimitusjohtajan sekä muut johtajat, jotka ohjaavat toimintaa linjoittain toimitusjohtajan alaisuudessa.

 

Aiheesta muualla: