Susan Kuivalainen

Avdelningschef, Forskningsavdelningen
pol.dr, docent
029 411 2184 / 050 512 0062

Ladda ner en jpg-bild

Forskningsområden

  • socialpolitik
  • social trygghet
  • den åldrande befolkningen
  • välfärd
  • jämförande forskning.

Presentation

Jag har arbetat som chef för forskningsavdelningen sedan augusti 2013. Till Pensionsskyddscentralen kom jag från Institutet för hälsa och välfärd, där jag var forskningsprofessor på enheten för minimitrygghet. Före det arbetade jag med undervisningsuppgifter vid Åbo universitet. Åren 2008–2011 var jag professor för programmet för yrkesinriktad fortbildning inom socialförsäkringssektorn (TOPSOS).

Mina forskningsområden har anknytit till socialförsäkringssystem, jämförande socialpolitik samt befolkningens välmående. Vid Institutet för hälsa och välfärd anknöt mina forskningsämnen och –projekt till systemet med minimitrygghet, utkomststödet, den nordiska välfärdsmodellen samt fattigdom och ojämlikhet. Jag är intresserad av socialpolitiska system, de förändringar som skett inom dem och politikens inverkan på välfärden.

Som samhällsvetenskaplig forskare är jag också intresserad av forskningens inflytande. Jag uppskattar politiskt relevant och konkret forskning.

Publikationer i PSC:s serier

Sanna Tenhunen & Ilpo Airio & Olli Kangas & Karoliina Koskenvuo & Susan Kuivalainen (toim.) (2017) Eläketiedon merkitys – Suomalaisten mielipiteet vuoden 2017 eläkeuudistuksesta.  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 02/2017.

Susan Kuivalainen & Juha Rantala & Kati Ahonen & Kati Kuitto & Liisa-Maria Palomäki (toim.) (2017) Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995–2015. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2017.

Publikationer

Kuivalainen, S. & Nivalainen, S. & Järnefelt, N. & Kuitto, K. (2018) Length of working life and pension income: Empirical evidence on gender and socioeconomic differences from Finland. In: Journal for Pension Economics and Finance, First View 27 September 2018.

Kuivalainen, S. & Palola, E. (2013) Tuloerot ja köyhyys. Teoksessa Raunio, T. & Saari J. (toim.) Euroopan paras maa? Suomen muuttuva asema Euroopan unionissa. Gaudeamus, Helsinki. 89–113.

Kuivalainen, S. (toim.) (2013) Toimeentulotuki 2010-luvulla. Tutkimus toimeentulotuen asiakkuudesta ja myöntämiskäytännöistä. Raportti 9/2013. THL, Helsinki.

Hakovirta, M. & Kuivalainen, S. & Rantalaiho, M. (2013) Welfare state support of lone parents – Nordic approaches to a complex and ambiguous policy issue. Teoksessa Harslof, I. & Ulmestig, R. (toim.) Changing social risk in the Nordic countries. Palgrave Macmillan. (tulossa)

Kuivalainen, S. (2013) Subjective poverty. Encyclopedia of Quality of Life Research. (tulossa)

Järvi, L. & Kuivalainen, S. (2013) Equally to all? The significance of collectively negotiated sickness benefits in cross-Nordic social policy analysis. (tulossa)

Kuivalainen, S. & Nelson, K. (2012) Eroding minimum income protection in the Nordic countries? Reassessing the Nordic model of social assistance. Teoksessa Kvist, J. & Fritzell, J. & Hvinden, B. & Kangas. O. (toim.) Changing Social Equality. The Nordic Welfare Model in the 21st Century. The Policy Press, Bristol.

Kuivalainen, S. & Moisio P. (2012) Poverty lines in Finland. Teoksessa (toim.) Methods for estimating the poverty lines: Four country case studies. 46–64. ILO, Geneve.

Kuivalainen, S. (2011) Suomalaisten mielipiteet vähimmäisturvan tasosta vuosina 1995–2010. Yhteiskuntapolitiikka 76(4): 373–387.

Airio, I. & Kuivalainen, S. & Niemelä, M. (2008) Much ado about nothing? Institutional framework and empirical findings on the working poor phenomenon in Finland from 1995 to 2005. Teoksessa Anderss, H.-J. & Lohmann, H. (toim.) Working Poor in Western Europe Edward. Elgar, Cheltenham, UK & Northampton, USA.

Kuivalainen, S. (2004) A Comparative Study on Last Resort Social Assistance Schemes in Six European Countries. Research Report 146. Stakes, Helsinki.