Susan Kuivalainen

Avdelningschef, Forskningsavdelningen
pol.dr, docent
029 411 2184 / 050 512 0062

Ladda ner en jpg-bild

Forskningsområden

  • socialpolitik
  • social trygghet
  • den åldrande befolkningen
  • välfärd
  • jämförande forskning.

Presentation

Jag har arbetat som chef för forskningsavdelningen sedan augusti 2013. Till Pensionsskyddscentralen kom jag från Institutet för hälsa och välfärd, där jag var forskningsprofessor på enheten för minimitrygghet. Före det arbetade jag med undervisningsuppgifter vid Åbo universitet. Åren 2008–2011 var jag professor för programmet för yrkesinriktad fortbildning inom socialförsäkringssektorn (TOPSOS).

Mina forskningsområden har anknytit till socialförsäkringssystem, jämförande socialpolitik samt befolkningens välmående. Vid Institutet för hälsa och välfärd anknöt mina forskningsämnen och –projekt till systemet med minimitrygghet, utkomststödet, den nordiska välfärdsmodellen samt fattigdom och ojämlikhet. Jag är intresserad av socialpolitiska system, de förändringar som skett inom dem och politikens inverkan på välfärden.

Som samhällsvetenskaplig forskare är jag också intresserad av forskningens inflytande. Jag uppskattar politiskt relevant och konkret forskning.

Publikationer i PSC:s serier

Kati Ahonen & Susan Kuivalainen & Jyri Liukko & Satu Nivalainen & Liisa-Maria Palomäki & Anu Polvinen (toim.) (2019) Tutkimuksia eläkeläisten toimeentulokokemuksista ja taloudellisesta hyvinvoinnista. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 02/2019.

Juha Rantala & Marjukka Hietaniemi & Heidi Nyman & Mikko Laaksonen & Susan Kuivalainen (toim.) (2017)  Työkyvyttömyyseläkkeensaajien eläketurva ja toimeentulo 2000-luvulla. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 04/2017.

Sanna Tenhunen & Ilpo Airio & Olli Kangas & Karoliina Koskenvuo & Susan Kuivalainen (toim.) (2017) Eläketiedon merkitys – Suomalaisten mielipiteet vuoden 2017 eläkeuudistuksesta.  Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 02/2017.

Susan Kuivalainen & Juha Rantala & Kati Ahonen & Kati Kuitto & Liisa-Maria Palomäki (toim.) (2017) Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995–2015. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2017.

Publikationer

Kuivalainen, S. & Järnefelt, N. & Kuitto, K. & Ritola, S. (2019) Naisten ja miesten eläke-erot: Katsaus tutkimukseen ja tilastoihin. Raportteja ja muistioita 2019:66. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Laaksonen, M. & Rantala, J. & Liukko, J. & Polvinen, A. & Varis, J. & Kesälä, M. & Kuivalainen, S. (2019) Individual- and Company-Level Predictors of Receiving Vocational Rehabilitation: A Multilevel Study of Finnish Private Sector Workplaces. Journal of Occupational Rehabilitation. Online first. doi: 10.1007/s10926-019-09869-8

Laaksonen, M. & Rantala, J. & Liukko, J. & Polvinen, A. & Varis, J. & Kesälä, M. & Kuivalainen, S. (2019) Company-level determinants of disability retirement: a multilevel study of Finnish private sector workplaces. European Journal of Public Health. Online first. doi: 10.1093/eurpub/ckz068

Rantala, J. & Kuivalainen, S. & Pyy-Martikainen, M. & Riihelä, M. (2019) Samankaltaistuuko ikäihmisten köyhyys? Näkökulmia 75–84-vuotiainen naisten ja miesten pienituloisuuteen. Yhteiskuntapolitiikka 84(2): 165–178.

Polvinen, A. & Rantala, J. & Kuivalainen, S. (2019) Vanhuuseläkkeellä ja työssä: Tutkimus vanhuuseläkeläisten työssäkäynnin yleisyydestä ja sosioekonomisista eroista. Yhteiskuntapolitiikka 84(1): 80–91.

Halvorsen, R. & Hvinden, B. & Kuivalainen, S. & Schoyen, M. A. (2018) A new approach to promoting youth inclusion in the labour market? Disability in the Nordic welfare states. In Rune, Halvorsen & Bjørn, Hvinden (eds.) Youth, Diversity and Employment: Comparative Perspectives on Labour Market Policies. Edgar Elgar, 127–149.

Kuivalainen, S. & Nivalainen, S. & Järnefelt, N. & Kuitto, K. (2018) Length of working life and pension income. Empirical evidence on gender and socioeconomic differences from Finland. Journal of Pension Economics and Finance.

Polvinen, A. & Laaksonen, M. & Rantala, J. & Hietaniemi, M. & Kannisto, J. & Kuivalainen, S. (2018) Working while on a disability pension in Finland: Association of diagnosis and financial factors to employment. Scandinavian Journal of Public Health 46(Suppl 19): 74–81.