Noora Järnefelt

Specialforskare, samh.dr
029 411 2152

Ladda ner en jpg-bild

Forskningsområden

  • socioekonomiska skillnader i yrkesbanor och i pensionering
  • yrkesbanornas längd och stabilitet
  • pensionsövergångarna
  • skillnader i deltagande i arbetsmarknaden och i arbetslivets kvalitet.

Presentation

Mina forskningsområden är yrkesbanor och pensionsövergångar. Mina forskningsprojekt berör bland annat följande ämnesområden: hur tiden i arbete och i pension fördelar sig på livsbanan; deltagande i arbetsmarknaden, utveckling och förändring av arbetslivets kvalitet och pensionsövergångar; sambandet mellan yrkesbanor och pensionering och pensionsnivån; skillnader mellan befolkningsgrupper vad gäller dessa fenomen. Min utbildningsbakgrund är inom sociologi och samhällspolitik.

Publikationer i PSC:s serier

Noora Järnefelt (toim.) Työolot ja työurat – tutkimuksia työurien vakaudesta ja eläkkeelle siirtymisestä. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 08/2016.

Noora Järnefelt & Satu Nivalainen (2016) Miksi julkisella sektorilla aiotaan myöhemmin vanhuuseläkkeelle kuin yksityisellä? Teoksessa Järnefelt, N. (toim.) Työolot ja työurat– tutkimuksia työurien vakaudesta ja eläkkeelle siirtymisestä. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 08/2016.

Mikko Laaksonen & Juha Rantala & Noora Järnefelt & Jari Kannisto (2016) Työkyvyttömyyden vuoksi menetetty työura. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 04/2016.

Noora Järnefelt & Riku Perhoniemi & Pirjo Saari (2014) Työolot ja eläkeajatukset 2013. Eläketurvakeskuksen raportteja 08/2014.

Noora Järnefelt & Satu Nivalainen & Sampsa Salokangas & Hannu Uusitalo (2014) Sosioekonomiset erot – työurat, eläkkeelle siirtyminen ja eläkejärjestelmä. Eläketurvakeskuksen raportteja 01/2014.

Noora Järnefelt & Mikko Kautto & Markku Nurminen & Janne Salonen (2013) Työurien pituuden kehitys 2000-luvulla. Eläketurvakeskuksen raportteja 01/2013.

Noora Järnefelt (2010) Education and Longer Working Lives: A longitudinal study on education differences in the late exit from working life of older employees in Finland. Finnish Centre for Pensions, Studies 2010:1.

Andra publikationer

Kuivalainen, S. & Nivalainen, S. & Järnefelt, N. & Kuitto, K. (2018) Length of working life and pension income: Empirical evidence on gender and socioeconomic differences from Finland. In: Journal for Pension Economics and Finance, First View 27 September 2018.