Mikko Kautto

Verkställande direktör
Politices doktor, docent
029 411 2185 / 040 740 8095

Förtroendeuppdrag: ordförande i Arek Oy:s styrelse, vice ordförande för Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts styrelse.

Blogi:

Eläketutka.fi, Etk.fi