Liisa-Maria Palomäki

Specialforskare, pol.dr.
029 411 2150

Ladda ner en jpg-bild

Forskningsområden

  • pensionärernas upplevelser av ekonomisk utkomst (betoning på pensionsskyddets tillräcklighet)
  • förtroende för pensionssystemet (betoning på hållbarheten av pensionernas finansiering)
  • olika projekt med betoning på yrkesbanor och pensioneringar.

Presentation

Jag har arbetat på Pensionsskyddscentralens forskningsavdelning med projekt om upplevd ekonomisk utkomst och pensionsövergångar från och med år 2008. Till utbildningen är jag sociolog.

Publikationer i PSC:s serier

Kati Ahonen & Susan Kuivalainen & Jyri Liukko & Satu Nivalainen & Liisa-Maria Palomäki & Anu Polvinen (toim.) (2019) Tutkimuksia eläkeläisten toimeentulokokemuksista ja taloudellisesta hyvinvoinnista. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 02/2019.

Liisa-Maria Palomäki (2019) Vanhuuseläkeläisten subjektiiviset toimeentulovertailut ja taloudellinen tyytyväisyys oma aiempi tilanne vai toiset ihmiset toimeentulokokemusten mittapuuna? Teoksessa Ahonen, K. & Kuivalainen S. & Liukko, J. & Nivalainen, S. & Palomäki, L.-M. & Polvinen, A. (toim.) Tutkimuksia eläkeläisten toimeentulokokemuksista ja taloudellisesta hyvinvoinnista. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 02/2019.

Liisa-Maria Palomäki & Susan Kuivalainen & Jyri Liukko (2019) Kotitalouksien välinen apu osana eläkeläisten toimeentuloa – ketkä apua antavat ja ketkä sitä saavat? Teoksessa Ahonen, K. & Kuivalainen S. & Liukko, J. & Nivalainen, S. & Palomäki, L.-M. & Polvinen, A. (toim.) Tutkimuksia eläkeläisten toimeentulokokemuksista ja taloudellisesta hyvinvoinnista. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 02/2019.

Liisa-Maria Palomäki (2018) Pensioners’ subjective economic well-being in European countries: Comparisons behind the income satisfaction paradox. Finnish Centre for Pensions, Studies 04/2018.

Kati Ahonen & Liisa-Maria Palomäki & Anu Polvinen (2018) Eläkeläisten toimeentulokokemukset vuonna 2017. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 03/2018.

Susan Kuivalainen & Juha Rantala & Kati Ahonen & Kati Kuitto & Liisa-Maria Palomäki (toim.) (2017) Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995–2015. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2017.

Liisa-Maria Palomäki (2013) Suomalaisten mielipiteet eläkkeiden ja sosiaali- ja terveyspalvelujen riittävyydestä eläkeaikana. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 04/2013.

Liisa-Maria Palomäki (2011) Eläkeläisten kokemukset toimeentulosta. Teoksessa Kautto, M. (toim.) Eläkkeet ja eläkkeensaajien toimeentulo 2000–2010. Eläketurvakeskuksen raportteja 2011:4.

Liisa-Maria Palomäki & Eila Tuominen (2010) Työssä käyvät eläkeläiset – erot muihin työssä käyviin ja eläkkeellä oleviin. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 04/2010.

Liisa-Maria Palomäki & Eila Tuominen (2010) Työuran pituus ja siihen vaikuttavat tekijät 45─64-vuotiaassa palkansaajaväestössä. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 09/2010.

Andra publikationer

Palomäki, L.-M. (2019) Does It Matter How You Retire? Old-Age Retirement Routes and Subjective Economic Well-Being. Social Indicators Research 142(2): 733−751. DOI 10.1007/s11205-018-1929-9

Palomäki, L.-M. (2016) Reference groups and pensioners’ subjective economic well-being in Europe. Social Indicators Research 131(2), 1–17, 509–525. DOI 10.1007/s11205-016-1262-0

Palomäki, L.-M. (2013) Eläkkeelle siirtyminen ja subjektiivinen taloudellinen hyvinvointi. Tulomuutosten ja toimeentulokokemusten tarkastelua. Yhteiskuntapolitiikka 4: 378–394.

Kautto, M. & Palomäki, L.-M. & Rantala, J. & Tuominen, E. (2009) Eläkeläisten tulot ja kokemukset toimeentulosta. Yhteiskuntapolitiikka 3: 290−302.

Palomäki, L.-M. (2009) Mitkä tekijät selittävät pienituloisten eläkeläisten toimeentulokokemusten eroja? Yhteiskuntapolitiikka 5: 542−553.