Juha Rantala

Nationalekonom, ekon.lic.
029 411 2251 / 040 743 8499

Ladda ner en jpg-bild

Forskningsområden

  • pensionering, förtida pensioner, äldre arbetstagares arbetslöshet och förutsättningar att vara kvar i arbetslivet
  • pensionärernas ekonomi

Presentation

Mitt forskningsarbete inriktar sig närmast på äldre arbetstagares beteende och ställning på arbetsmarknaden och frågor om pensionärernas ekonomi och inkomstnivå. Jag utnyttjar omfattande forskningsmaterial om enskilda individer.

Publikationer i PSC:s serier

Juha Rantala & Marjukka Hietaniemi & Heidi Nyman & Mikko Laaksonen & Susan Kuivalainen (toim.) (2017) Työkyvyttömyyseläkkeensaajien eläketurva ja toimeentulo 2000-luvulla. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 04/2017.

Susan Kuivalainen & Juha Rantala & Kati Ahonen & Kati Kuitto & Liisa-Maria Palomäki (toim.) (2017) Eläkkeet ja eläkeläisten toimeentulo 1995–2015. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2017.

Mikko Laaksonen & Juha Rantala & Noora Järnefelt & Jari Kannisto (2016) Työkyvyttömyyden vuoksi menetetty työura. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 04/2016.

Juha Rantala & Marja Riihelä (2016) Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995–2013. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 01/2016.

Juha Rantala (2010) Eläkeläisten toimeentulo. Julkaisussa Kautto, M. (toim.) (2011) Eläkkeet ja eläkkeensaajien toimeentulo 2000–2010. Eläketurvakeskuksen raporteja 2011:4.

Signe Jauhiainen & Juha Rantala (2011) Ikääntyvien työttömyys ja työttömyysputki: katsaus viimeaikaiseen kehitykseen. Eläketurvakeskuksen raportteja 2011:3.

Juha Rantala & Ilpo Suoniemi (2010) Työstä eläkkeelle – tulokehitys ja korvaussuhteet. Eläketurvakeskuksen raportteja 2010:3.

Juha Rantala (2008) Varhainen eläkkeelle siirtyminen. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 2008:1.

Juha Rantala & Ilpo Suoniemi (2007) Eläkeläisten toimeentulo tulonjaon kokonaisuudessa. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 2007:2.

Andra publikationer

Rantala, J. & Gould R. (2015) Pienituloisuuden dynamiikka työkyvyttömyyseläkkeelle siirryttäessä, Yhteiskuntapolitiikka 80.

Rantala, J. (2014) Eläkeläisten toimeentulon kehitys ensimmäisten eläkevuosien aikana. Yhteiskuntapolitiikka 79 (2014):2.

Rantala, J. & Suoniemi, I. (2011) Toimeentulon muuttuminen eläkkeelle siirryttäessä – ekvivalenttitulosuhteen tarkastelua. Yhteiskuntapolitiikka 76.

Kautto, M. & Palomäki, L.-M. & Rantala J. & Tuominen E. (2009) Eläkeläisten tulot ja kokemukset toimeentulosta. Yhteiskuntapolitiikka 3: 2009.

Rantala J. (2010) Työn, työttömyyden ja eläkkeen välimaastossa. Artikkeleita, Hyvinvointikatsaus 2/2010.

Förteckning över publikationer (pdf)