Forskningsområden

  • pensionärernas ekonomi
  • pensionsskyddets tillräcklighet

Presentation

Eläkejärjestelmien riskit ja niiden jakautuminen eri osapuolille. Viiden maan työeläkejärjestelmät vertailussa

Min forskning behandlar frågor om pensionärers ekonomi. I mitt arbete använder jag stora panelmaterial som omfattar hela befolkningen på individnivå. Vid sidan av vetenskaplig forskning gör jag olika slag av utredningar som underlag för pensionspolitiskt beslutsfattande. Till utbildningen är jag politices magister och ekonomie licentiat. Jag forskar under yrkesbeteckningen nationalekonom, men är också förtrogen med det socialpolitiska forskningsfältet.

Pågående forskningsprojekt

  • Hur ekonomin förändras vid pensioneringen
  • Förändringen av strukturen bland sjukpensionärer och dess inverkan på sjukpensionärernas genomsnittliga inkomstutveckling

Läs mer: Pågående forskningsprojekt.

Publikationer