Anu Polvinen

Specialforskare, fil.dr
029 411 2218

Forskningsområden

  • pensionering med invalidpension
  • socioekonomiska skillnader i invalidpensioneringar och i invalidpensionärernas dödlighet
  • invalidpensionärernas deltagande i arbetslivet

Presentation

Jag har arbetat på Pensionsskyddscentralen sedan 2000. Jag avlade magisterexamen i samhällsvetenskaper vid Joensuu universitet år 2001. Jag är också inskriven vid Helsingsfors universitet som fortsättningsstuderande. Min forskning är närmast inriktad på invalidpensionering och särskilt socioekonomiska och hälsorelaterade skillnaders inverkan på invalidpensioneringen.

Publikationer i PSC:s serier

Jyri Liukko & Anu Polvinen & Meeri Kesälä & Jarno Varis (2017) Työkyvyttömyyseläkkeiden maksuluokkamallin toimivuus ja kannustinvaikutukset: kyselytutkimus työnantajien näkemyksistä. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 03/2017.

Anu Polvinen (2016) Socioeconomic status and disability retirement in Finland: Causes, changes over time and mortality. Finnish Centre for Pensions, Studies 05/2016.

Anu Polvinen & Raija Gould (2011) Sosioekonomisten ryhmien eläkkeelle siirtyminen. Teoksessa Uusitalo, H. (toim.) Työurat pidemmäksi – selvityksiä työuraryhmälle. Eläketurvakeskuksen selvityksiä 2011:1.

Anu Polvinen & Raija Gould (2010) Eläkkeellesiirtymisikä ammattiryhmittäin. Teoksessa Uusitalo, H. & Kautto, M. & Lindell, C. (toim.) Myöhemmin eläkkeelle – selvityksiä ja laskelmia. Eläketurvakeskuksen selvityksiä 2010:1.

Anu Polvinen (2009) Koulutuksen, terveyden ja työn vaikutus työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiseen. Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2009:4. Helsinki.

Raija Gould & Anu Polvinen (2006) Työkyky työuran loppupuolella. Teoksessa Gould, R. & Ilmarinen, J. & Järvisalo, J. & Koskinen, S. (toim.) Työkyvyn ulottuvuudet. Terveys 2000 -tutkimuksen tuloksia. Helsinki.

Raija Gould & Anu Polvinen (2006) Osaaminen. Teoksessa Gould, R. & Ilmarinen, J. & Järvisalo, J. & Koskinen, S. (toim.) Työkyvyn ulottuvuudet. Terveys 2000 -tutkimuksen tuloksia. Helsinki.

Andra publikationer

Polvinen, A. (2016) Sosioekonominen asema ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen. Kuntoutus 2016 (4).

Polvinen, A. & Laaksonen, M. & Gould, R. & Lahelma, E. & Leinonen, T. & Martikainen, P. (2016) Socioeconomic Differences in Cause-Specific Disability Retirement in Finland, 1988 to 2009. J Occup Environ Med 2016;58:840-845.

Polvinen, A. & Laaksonen, M. & Gould, R. & Lahelma, E. & Leinonen, T. & Martikainen, P. (2015) Socioeconomic inequalities in cause-specific mortality after disability retirement due to different diseases. Scandinavian Journal of Public Health, 2015;43:159-168.

Polvinen, A. & Laaksonen, M. & Gould, R. & Lahelma, E. & Martikainen, P. (2014) The contribution of major diagnostic causes to socioeconomic differences in disability retirement. Scand J Work Environ Health 2014; 40:353-360.

Polvinen, A. & Gould, R. & Lahelma, E. & Martikainen P. (2013) Socioeconomic differences in disability retirement in Finland: The contribution of ill-health, health behaviours and working conditions. Scandinavian J Public Health 2013, 2013;41:470-478.

Pensola, T. & Gould, R. & Polvinen, A. (2010) Ammatit ja työkyvyttömyyseläkkeet. Masennukseen, muihin mielenterveyden häiriöihin sekä tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin perustuvat eläkkeet. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:16. Helsinki.